تلفن : 22274048-021
و 22256752-021
فکس:02126410911
آدرس:  تهران، خیابان میرداماد، خیابان نفت شمالی، کوچه چهارم، پلاک چهار، واحد دوم غربی
پست الکترونیکی: eci.iran@gmail.com  /  info@eci-ir.com