نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 141  مساله شرق*  orientalis problem (Şark Sorunu /meselesi)*  6  فرایند بلند و پیچیده مجموعه ستیزه های غرب- شرق که در نهایت به چگونگی تبیین سرنوشت عثمانی اطلاق گردید   مفاهیم   ترکیه و عثمانى
 142  مزاری،عبدالعلی*  Mazāri, ʿAbd al-‘Alī *  2  رهبرحزب وحدت اسلامی افغانستان مقتول به دست گروه طالبان   اشخاص   شبه قاره
 143  مریم، جمیله*  Maryam Jamīla*  1  یهودی مسلمان شده آمریکایی ساکن پاکستان   اشخاص   شبه قاره
 144  مرنیسی ، فاطمه*  al- Marnīsī Fatima*    نویسنده، جامعه شناس و فعال حقوق زنان در مراکش   اشخاص   آفریقا
 145  مرکزاسلامی انگلیس*  Islamic Foundation*  2  تاسیس در سال1962 درلندن باهدف کاربرد اسلام در دنیای معاصر   نهادها hacked by sir.h4m1d   اروپا و آمریکا
 146  مردم ، حزب*  Pakistan People Party (PPP)*  6  ازاحزاب مهم پاکستان به رهبری بی نظیربوتو   احزاب   شبه قاره
 147  مرجعیت*  Marjaʿīyyat*  6  رجوع مقلدین در فتوا به عالم عادل با تقوا   مفاهیم   مفاهیم
 148  مرجع  Marja  ارجاع  نک:مرجعیت   مفاهیم   مفاهیم
 149  مراکش  Morocco  18  کشور مسلمان در شمال افریقا   جغرافیا   آفریقا
 150  مراد چهارم*  Murād IV(Dördüncü Murad)*  3  سلطانی متقدر که در دوران بلند انحطاط، استثنائی بارز بود   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 151  مذهب مردمی  Popular Religions  ارجاع  نک:مسلمانان   مفاهیم   مفاهیم
 152  مذاهب اربعه  Four Law schools of Sunnī  1  توزیع جغرافیایی پیروان مذاهب در جهان اسلام     عمومی اسلام
 153  مدینه*  Medina*  4  از مهمترین شهرهای مقدس اسلامی، واقع در عربستان سعودی.   جغرافیا   خاورمیانه
 154  مدنی،عباسی(الجزایر)*  Madanī, ʿAbbāsi*  2  رهبر جبهه نجات اسلامی در الجزایر   اشخاص   آفریقا
 155  مدرس،سیدحسن*  Mudarris, Sayyed Ḥasan*  3  روحانی مبارزعلیه استبداد رضاخان   اشخاص   ایران
 156  مدحت پاشا، احمد شفیق*  Shafiq Midhat Paşa/Ahmet Safik (Medhat Pāshā,Ahmad)*  3  از رجال بلند نام تنظیمات، مشهور به پدر مشروطیت درعثمانی   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 157  مخدوم قلی، فراقی  Makhdūm Gulī Farāqī  1  از رهبران سیاسی، شاعر بلندآواز ترکمن   اشخاص   ماوراءالنهر و قفقاز
 158  محمود دوم  Mahmud II,Sultan)İkinci Mahmut(  ارجاع  نک: اصلاحات : عثمانی   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 159  محمدیه (اندونزی)*  Muḥammadīya*  7  سازمانی اسلامی در اندونزی تاسیس در 1912 توسط احمد دهلان با 29 میلیون عضو   احزاب   آسیاى جنوب شرقی
 160  محمدعلی شاه قاجار*  Muḥammad ‘Alī Shāh of Qājār*  1  ششمین پادشاه سلسله قاجاریه   اشخاص   ایران
  قبلي   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   بعدي