نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 141  سوریه  Syria  20  سرزمین باستانی و از کشورهای مسلمان در منطقه خاورمیانه   جغرافیا   خاورمیانه
 142  سایکس پیکو، قرار داد*  Sykes-Picot Agrement*  2  سندی که در سال 1916 خاورمیانه را به دو منطقه تحت نفوذ انگلیس تقسیم کرد   قراردادها   خاورمیانه
 143  سورینام  Surinam  3  کوچکترین کشور امریکای جنوبی   جغرافیا   اروپا و آمریکا
 144  صوراسرافیل*  Ṣūr-e Isrāfīl*  2  روزنامه ای منتشره در دوران مشروطه در ایران   رسانه   ایران
 145  تسنن  sunni  4  یکی از دو شاخه اسلام   فرق و مذاهب   مفاهیم
 146  سنی  Sunni  4  پیروان یکی از دو شاخه اصلی اسلام   مفاهیم   عمومی اسلام
 147  سلیمان قانونی، محتشم*  Suleyman the Magnificent )Muhteşem Süleyman / Kanuni Sultan Süleyman)*  3  از مشهورترین و مهمترین سلاطین عثمانی، عهد او نقطه اوج و آغاز افول عثمانی به شمار می آید   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 148  سلیمان حلمی طونا خان  Süleyman Hilmi Tunuhan  3  رهبر طریقت صوفی بامیانی بقشبندیه و مشهور به دشمنی با کمالیسم   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 149  سکوتوره،احمد  Sukuture, Aḥmad  2  رئیس جمهور گینه   اشخاص   آفریقا
 150  سوکارنو، احمد  Sukarno, Aḥmad  4  اولین رییس جمهور اندونزی از67-1949   اشخاص   آسیاى جنوب شرقی
 151  سوهارتو، محمد  Suharto, Muḥammad  2  افسر نظامی و رهبر سیاسی اندونزی   اشخاص   آسیاى جنوب شرقی
 152  تصوف: عثمانی- ترکیه  Sufism:Ottoman/Turkey  ارجاع  جامعه عثمانی و ترکیه، آمیخته ترین جوامع اسلامی به تصوف نک: تصوف   مفاهیم   ترکیه و عثمانى
 153  تصوف  Sufism  8  طریقه ای در معرفت و تربیت، رایج در میان مسلمانان   مفاهیم   عمومی اسلام
 154  سوئز، بحران  Suez, War  ارجاع  نک : کانال سوئز   رویدادها   آفریقا
 155  سوئز، کانال*  Suez Canal*  3  آبراهه ای در مصرمیان مدیترانه و دریای سرخ   جغرافیا   آفریقا
 156  سودان  Sudan  15  بزرگترین کشور افریقا در ناحیه رود نیل   جغرافیا   آفریقا
 157  مجمع تشخیص مصلحت نظام*  State Expediency Council  2  مجلسی برای رفع اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان   نهادها hacked by sir.h4m1d   ایران
 158  اسپانیای اسلامی  Spain , Islamic  ارجاع  نک: اروپا، مسلمانان   جغرافیا   اروپا و آمریکا
 159  حاکمیت الهی*  Sovereignty  8  سلطه قوانین الهی بر همه حوزه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی   مفاهیم   مفاهیم
 160  آسیای جنوب شرقی ، مسلمانان  Southeast Asia & the Pacific,muslim in  15  مجموعه کشور های کامبوج ،لائوس ،میانمار، تایلند ، ویتنام، فیلیپین سنگاپور و...   جغرافیا   آسیاى جنوب شرقی
  قبلي   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   بعدي