نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 141  عفو بین الملل*  Amnesty International*  3  سازمان غیر دولتی حقوق بشر بین المللی مستقر در لندن   نهادها hacked by sir.h4m1d   بین الملل
 142  گروگانگیری(1980)*  Amrican hustages crisis*  6  گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در ایران 1980   رویدادها   ایران
 143  دادگاه قانون اساسی ترکیه*  Anayasa Mahkemesi- Constitutional Court*  3  نهاد تاثیر گذار در تحکیم قدرت نظامیان و تداوم کمالیسم   نهادها hacked by sir.h4m1d   ترکیه و عثمانى
 144  قرارداد1919*  Anglo-Persian Agreement*  2  پیمانی استعماری بین دولت بریتانیا و دولت وقت ایران   قراردادها   ایران
 145  انیس ، روزنامه*  Anis, Newspaper*  2  از قدیمیترین روزنامه های افغانستان ، آغاز انتشار 1930   رسانه   شبه قاره
 146  انجمن ها  Anjuman(Associations)  4  بررسی مفهوم انجمن و نقش این تشکل ها در میان مسلمانان   مفاهیم   عمومی اسلام
 147  انصاری، شیخ مرتضی*  Ansāri , Murtazā*  1  فقیه بزرگ شیعی در سده 13ق   اشخاص   ایران
 148  انور سادات، محمد*  Anwar al-Sādāt,Moḥammad*  3  رییس جمهور مصر وعاقد پیمان کمپ دیوید   اشخاص   آفریقا
 149  ارتداد*  Apostasy (Irtidād)*  4  بر گشت از ادیان الهی و رد و انکار آن   مفاهیم   مفاهیم
 150  بنیاد آقاخان*  Āqā Khān Foundation*  3  بنیادی غیر دولتی که به منظور توسعه فرهنگی، بهداشتی، تحصیلی و توسعه روستایی در جوامع آسیایی در 1965تاسیس شد   نهادها hacked by sir.h4m1d   شبه قاره
 151  آقاخان کرمانی*  Āqā Khāne Kermāni*  2  مصلح و نویسنده و روشنفکر دوره ناصری   اشخاص   ایران
 152  آقاخان، سلسله*  Āqā Khānī, Dynasty*  1  پیشوایان اسماعیلیان نزاری مذهب   خاندان   عمومی اسلام
 153  آقا محمدخان قاجار*  Āqā Muḥammad Khān (Qājār Dynasty)*  1  بنیانگذار و نخستین پادشاه قاجاریه ایران   اشخاص   ایران
 154  اتحادیه عرب*  Arab League*  3  سازمانی عربی برای تحقق وحدت اعراب تاسیس 1945   نهادها hacked by sir.h4m1d   بین الملل
 155  مغرب عربی،اتحادیه*  Arab Maghrib Union*  2  اتحادیه ای مرکب از تعدادی از کشورهای عربی شمال افریقا   نهادها hacked by sir.h4m1d   آفریقا
 156  عرب نیوز(روزنامه درعربستان)  Arab News  ارجاع  نک:روزنامه هادرجهان اسلام (عربستان)   رسانه   خاورمیانه
 157  بهار عربی*  Arab Spring*  5  سلسله جنبش های اجتماعی علیه دولت های برخی از کشورهای خاورمیانه در دهه 2010 م   رویدادها   خاورمیانه
 158  عرب - افغان ها*  Arab- Afghans*  4  داوطلبان عرب مشارکت کننده در جنگ با شوروی در افغانستان   گروه ها   شبه قاره
 159  اعراب و اسراییل، جنگ*  Arab-Israel Wars*  20  مجموعه جنگ های اسرائیل واعراب(1975،1967،1948و...) بررسی تنش هاواختلافات   رویدادها   خاورمیانه
 160  عربی کردن  Arabization  2  سیاست فرهنگی اعمال شده در شمال آفریقا   مفاهیم   آفریقا
  قبلي   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   بعدي