نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 121  مظفر الدین شاه*  Muẓaffar al-din Shāh of Qājār*  2  پنجمین پادشاه سلسله قاجار   اشخاص   ایران
 122  مطهری،مرتضی*  Mutaharī, Murtaḍā*  6  روحانی و اندیشمند مسلمان ایرانی   اشخاص   ایران
 123  مطالعات اسلامی*  Islamic Studies*  10  پژوهشهای مختلف در مورد دین،تاریخ و تمدن اسلام   مفاهیم   مفاهیم
 124  مصلحت  Maṣlaḥa  ارجاع  نک: مجمع تشخیص مصلحت   مفاهیم   مفاهیم
 125  مصطفی کمال پاشا  Mustafa Kemal Paşa(Mustafā Kemāl Pāshā)  ارجاع  نک: آتاتورک   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 126  مصر*  Egypt*  20  کشوری با سابقه کهن در شمال آفریقا   جغرافیا   آفریقا
 127  مصدق، محمد*  Muṣaddiq, Muḥammad*  8  نخست وزیروعامل ملی شدن صنعت نفت درایران   اشخاص   ایران
 128  مصالی الحاج، احمد*  al- Maṣālī, al-Hāj Aḥmad*  2  ناسیونالیست الجزایری   اشخاص   آفریقا
 129  مشهد*  Mashad*  2  شهری در استان خراسان ایران ، مرقد حضرت امام رضا (ع)   جغرافیا   ایران
 130  مشروطیت ایران ، جنبش*  Constitutional Movement of Iran*  20  قیام مردم ایران علیه استبداد پادشاهی و تدوین قانون اساسی وتشکیل مجلس شورای ملی   رویدادها   ایران
 131  مشروطیت  Constitution  3  قانونی شدن حکومت   مفاهیم   مفاهیم
 132  مسیحیت -اسلام،گفتگو  Islam-Christianity Dialogue  8  گفتگو بین جوامع اسلامی و مسیحی با هدف شناخت بهتر و کاهش سوءظن ها   مفاهیم   مفاهیم
 133  مسلمانان  Muslims  20  پیروان دین اسلام   مفاهیم   مفاهیم
 134  مسجومی، حزب  Masjumi, Party  2  حزب سوسیالیستی اسلامی، دومین حزب قوی جاوه مرکزی وشرقی فعال در1960ممنوع شد   احزاب   آسیاى جنوب شرقی
 135  مسجدالاقصی  al-Masjid al-aqṣā  4  مسجدی در قدس، نخستین قبله مسلمانان   جغرافیا   خاورمیانه
 136  مسجد*  Mosque*  6  عبادتگاه مسلمانان که نماز های روزانه در آن برگزار می شود   مفاهیم   مفاهیم
 137  مسجد گوهرشاد، واقعه (1314)*  Guhar Shād Masque Event 1314*  1  واقعه کشتار مردم در اعتراض به کشف حجاب در مسجد گوهرشاد مشهد   رویدادها   ایران
 138  مستکبر  Mustakbar  ارجاع  نک:استکبار   مفاهیم   مفاهیم
 139  مستضعف  Mustaḍʿaf  ارجاع  نک: استکبار   مفاهیم   مفاهیم
 140  مساوات، حزب*  Mosavat,Party*  8  حزب ناسیونالیست مسلمان قفقاز که از 1918 تا 1920 بر آذربایجان حکومت کرد   احزاب   ماوراءالنهر و قفقاز
  قبلي   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   بعدي