نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 121  تنگستانی ها،قیام*  Tangistānīs Uprising*  4  قیام مردم تنگستان علیه نیروهای انگلیسی درجنوب ایران   رویدادها   ایران
 122  تنبیه الامه وتنزیه المله*  Tanbīh al-Umma Wa Tanzīh al-Milla*  2  اثر مهم مرحوم آیه لله نایینی در دفاع از مشروطیت   کتب   عمومی اسلام
 123  تمدن،روزنامه  Tamaddun(Newspaper)  ارجاع  نک:روزنامه ها در ایران   رسانه   ایران
 124  طالبانی، خاندان  Talibani , Family  2  خاندانی مذهبی در عراق   خاندان   خاورمیانه
 125  طالبان  Ṭalibān  10  گروه افراط گرای تروریست که از1995 تا 2001 حاکمیت بیشتر سرزمین های افغانستان را در اختیار داشتند   گروه ها   شبه قاره
 126  طالقانی، سید محمود*  Ṭāleqānī, Maḥmūd*  6  روحانی مبارز و آزادیخواه ایرانی   اشخاص   ایران
 127  طلعت پاشا  Talat Paşa)Taleat Pāshā(  2  ضلعی از مثلث پاشایان که در سالیان پایانی امپراطوری قدرت را در دست داشتند نک: اتحاد و ترقی، کمیته   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 128  تقویم وقایع  Takvim-İ Vekayi, Gazete- Takvim-İ Vekayi, Newspaper  ارجاع  اولین روزنامه عثمانی در 1831 نک: روزنامه های دوره عثمانی   رسانه   ترکیه و عثمانى
 129  تاجیکستان*  Tajikistan*  10  جمهوری مستقل در آسیای مرکزی   جغرافیا   ماوراءالنهر و قفقاز
 130  طه حسین*  Tāhā Hussein*  4  ادیب و متفکر تجدد گرای مصری   اشخاص   آفریقا
 131  طاغوت*  Ṭāghut*  1  طغیان برابر خدا   مفاهیم   مفاهیم
 132  تقی اف، حاج زین العابدین*  Taghiv, Ḥajzayn Al-‘Abedin*  2  ثروتمند نیکنام آذربایجان   اشخاص   ماوراءالنهر و قفقاز
 133  تفسیر(تفسیرقرآن)  Tafsīr(Interpretation)  ارجاع  نک:قرآن   مفاهیم   مفاهیم
 134  تبلیغی جماعت*  Tabighi Jamāʿat*  4  جماعتی از مبلغان اسلامی در هند   احزاب   شبه قاره
 135  طبایع الاستبداد  Ṭabāyiʿ al-Istibdād  1  اثر مشهور عبدالرحمن کواکبی   کتب   عمومی اسلام
 136  طباطبائی، سید ضیاء*  Ṭabāṭabāʿi*, Sayyed Ḍīāʿ*  1  روزنامه نگار و نخست وزیر کودتای 3 اسفند 1299   اشخاص   ایران
 137  طباطبایی،محمدحسین*  Ṭabāṭabāʿi, Moḥammad Ḥosain*  2  فیلسوف و متفکر شیعه و مفسر قرآن   اشخاص   ایران
 138  طبری،احسان*  Ṭabarī, Iḥsān*  2  نظریه پردازوعضوکادرمرکزی حزب توده(مرگ1368)   اشخاص   ایران
 139  تعزیه*  Ta‘ziya  6  عزاداری و شبیه سازی مصائب اهل بیت در عالم تشیع   مفاهیم   مفاهیم
 140  سعد آباد،پیمان*  Sʿad ābād Teraty*  1  پیمانی میان ایران ، ترکیه و افغانستان   قراردادها   ایران
  قبلي   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   بعدي