نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 101  ملی گوروش ( بینش ملی)  Milli Görüş  ارجاع  نک: اربکان، نجم الدین   احزاب   ترکیه و عثمانى
 102  ملی گرایی  Nationalism  10  تکیه به مبانی فرهنگی، تمدنی و عاطفی هر قوم   مفاهیم   مفاهیم
 103  ملی گازته  Milli Gazete,news paper Milli Gazete  ارجاع  نک:روزنامه و روزنامه نگاری در جهان اسلام:عثمانی-ترکیه   رسانه   ترکیه و عثمانى
 104  ملی شدن صنعت نفت،ایران*  Oil Nationalization Movement, Iran*  6  بررسی تاریخچه ملی شدن صنعت نفت ایران   رویدادها   ایران
 105  ملل اسلامی،حزب*  Milal-e Islāmī Party*  2  تاسیس1340ازاحزاب اسلامی مخالف رژیم پهلوی   احزاب   ایران
 106  ملکی،خلیل*  Maleki,Khalil*  2     اشخاص   ایران
 107  ملکم خان، میرزا*  Malkam khān*  3  دیپلمات،روزنامه نگار از چهره های مشهورتاریخ معاصرایران وازمروجین فراماسونری درایران   اشخاص   ایران
 108  ملک المتکلمین*  Malik al-Mutikallimīn*  1  از رهبران جنبش مشروطیت   اشخاص   ایران
 109  ملت اسلام  Nation of Islam  2  حزب اسلامی در آمریکا   احزاب   اروپا و آمریکا
 110  ملا نصرالدین  Mullā Nassr-al-dīn, Newspaper  1     رسانه   ایران
 111  مکه*  Mecca*  6  محل خانه کعبه و مقدس ترین شهر اسلامی، زادگاه و مبعث پیامبر اسلام(ص)، واقع در کشور عربستان سعودی   جغرافیا   خاورمیانه
 112  مکتب اسلام ، مجله*  Maktab-e-Islām,Magazine*  1  از اولین نشریات مذهبی و تاریخی منتشره در قم   رسانه   ایران
 113  مقاصد شریعت*  Maqāsid-e-Sharīʿa*  5  رهیافتی اجتهادی در استنباط احکام شرعی   مفاهیم   مفاهیم
 114  مفسد/فسادفی الارض*  Mufsid*  1  ایجاد تباهی و دعوت به نا امنی و فساد   مفاهیم   مفاهیم
 115  مفتی  Muftī  2     مفاهیم   مفاهیم
 116  مفتح، محمد*  Mufattih, Muḥammad*  1  اندیشمند و مبارز مسلمان ایرانی   اشخاص   ایران
 117  مغرب عربی،اتحادیه*  Arab Maghrib Union*  2  اتحادیه ای مرکب از تعدادی از کشورهای عربی شمال افریقا   نهادها hacked by sir.h4m1d   آفریقا
 118  معتزله*  Mu‘tazilites/Muʿtazila*    از بزرگترین فرقه های کلامی اسلام   مفاهیم   مفاهیم
 119  معاهده پاریس*  Paris Agreement*  1  منعقد در1879بین انگلیس و ایران که موجب ازدست رفتن هرات و کسب استقلال افغانستان درمقابل انگلیس ها گردید.   قراردادها   ایران
 120  معاهده الجزایر(1975)*  Algeria Agreement*  2  قراردادی بین ایران و عراق در 1975 برای حل مشکلات مرزی   قراردادها   ایران
  قبلي   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   بعدي