نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 101  ازبکستان*  Uzbekistan*  10  کشوری جمهوری در آسیای مرکزی   جغرافیا   ماوراءالنهر و قفقاز
 102  اسپانیای اسلامی  Spain , Islamic  ارجاع  نک: اروپا، مسلمانان   جغرافیا   اروپا و آمریکا
 103  استانبول(استامبول-اسلامبول)  Istanbul)İstanbul  ارجاع  نک : ترکیه   جغرافیا   ترکیه و عثمانى
 104  استبدادصغیر(1327-1326ه.ق)*  Istibdād-e-Ṣaghir*  2  نک: جنبش مشروطیت ایران   رویدادها   ایران
 105  استرالیا و اقیانوسیه، مسلمانان  Australia & Oceania, Muslim in  7  بررسی وضعیت مسلمانان در استرالیا و اقیانوسه   جغرافیا   آسیاى جنوب شرقی
 106  استضعاف  Istizaaf  ارجاع  نک:استکبار   مفاهیم   مفاهیم
 107  استعمار*  Colonialism*  20  تحت سلطه سیاسی ، حقوقی و اقتصادی در آوردن مردم و سرزمین توسط دول بیگانه   مفاهیم   مفاهیم
 108  استقلال (حزبی در مراکش)  al-Istiqlāl, Party  4  از مهمترین احزاب مراکش   احزاب   آفریقا
 109  استکبار  Istikbār  2  سلطه گری کشورهای قدرتمند غربی علیه کشورهای اسلامی   مفاهیم   مفاهیم
 110  اسدآبادی،سیدجمال الدین*  Asadābādi ,Sayyed Jamāl al_Din*  8  متفکر و مصلح وبیدارگراسلامی درقرن19   اشخاص   ایران
 111  اسراییل*  Israel*  13  کشوری که در دهه 50 در اراضی فلسطین تاسیس شد   جغرافیا   خاورمیانه
 112  اسلام  Islam  20  آخرین دین توحیدی   مفاهیم   مفاهیم
 113  اسلام آباد  Islamabad  ارجاع  نک: پاکستان   جغرافیا   شبه قاره
 114  اسلام احیاگر*  Revivalism Islam*  12  فرایند تجدید حیات اسلام در مقابل سلطه غرب در کشورهای اسلامی   مفاهیم   مفاهیم
 115  اسلام سیاسی*  Political Islam*  10  برداشتی از اسلام بر مبنای دخالت دین در سیاست و اداره جامعه بر اساس دیانت   مفاهیم   مفاهیم
 116  اسلام شناسی  Islamic Studies  ارجاع  نک:مطالعات سیاسی   مفاهیم   مفاهیم
 117  اسلام گرایی  Islamism  ارجاع  نک: اسلام   مفاهیم   مفاهیم
 118  اسلام هراسی*  Islamophobia*  4  فرایند سیاسی اجتماعی در مغرب زمین نسبت به خطر اسلام و تصور خطر تهدید آن برای تمدن غرب   مفاهیم   مفاهیم
 119  اسلامی سازی*  Islamization*  8  فرایند ایجاد تطابق بین احکام و عقاید اسلام و ابعاد اقتصادی و اجتماعی زندگی مسلمانان   مفاهیم   مفاهیم
 120  اسماعیل صدقی  Ismā‘īl al-ṣedqī  2  سیاستمدار مصری در قرن19   اشخاص   آفریقا
  قبلي   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   بعدي