نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 1121  آخوندزاده، میرزا فتحعلی*  Ākhūndzāde, Mīrzā Fath ʿAlī*  3  نویسنده و نمایشنامه نویس ایرانی تبار با اندیشه های اصلاح طلبانه   اشخاص   ایران
 1122  آخوندخراسانی، محمدکاظم*  Ākhūnd-e Khurāsānī, Muḥammad Kāzim  2  متفکر و مصلح شیعه در قرون 19 و 20   اشخاص   ایران
 1123  آتاتورک، مصطفی کمال*  Atāturk, Mustafā Kemāl*  8  بنیانگذار جمهوری ترکیه   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 1124   هیکل، محمد حسنین*   Haikal, Muḥammad Hasanein*  2  روزنامه نگار و محقق برجسته مصری   اشخاص   آفریقا
 1125   عزام، عبدالوهاب*   Abdul-Wahab Azzam *  2  اندیشمند فعال در مساله مقاومت فلسطین   اشخاص   خاورمیانه
 1126   پاشا مبارک، علی*  Pasha Mubarak, Ali*  1  اندیشمند مصری، موثر در ایجاد نظام آموزش و پرورش نوین در آن کشور   اشخاص   خاورمیانه
 1127   بنگلادش، جنگ  Bangladesh war  ارجاع  نک: بنگلادش   رویدادها   شبه قاره
  قبلي   47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 بعدي