نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 1121  یزدی،محمد کاظم*  Yazdi,Mohammas kazim*  2  از مراجع بزرگ شیعه و مولف عروه الوثقی   اشخاص   ایران
 1122  یک کلمه (کتاب)*  Yek Kalameh (One Word)*  3  کتابی نوشته مستشارالدوله در باب قانون ولزوم قانونمندی   کتب   ایران
 1123  یمن  Yemen  15  کشوری مسلمان واقع در جنوب شبه جزیره عربی   جغرافیا   خاورمیانه
 1124  یهود دونمه(دنمه-دنمس)  Donmes(Donmeler)  3  دو نمه به معنای برگشته(از آیین یهود به اسلام) فرقه ای مرموز و بدعت گذار در یهود که شبنای صبی آن را بنیان گذارد   فرق و مذاهب   ترکیه و عثمانى
 1125  یهود-اسلام،گفتگو  Islam-Judaism Dialogue  3  پیشینه گفتگو میان اسلام و یهود ، اقدامات جدید و چهره های شاخص آن   مفاهیم   مفاهیم
 1126  یهودیت/یهودیان  Judaism  3  یکی از ادیان ابراهیمی به پیامبری حضرت موسی   مفاهیم   مفاهیم
 1127  ییلماز، احمد مسعود  Yılmaz, Ahmet Mesut Yılmaz- Yilmaz, Ahmad Masud  2  نخست وزیر اسبق و رهبر پیشین حزب مام میهن   اشخاص   ترکیه و عثمانى
  قبلي   47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 بعدي