نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 1121  دولت اسلامی عراق و شام (داعش)   Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)  4     گروه ها   خاورمیانه
 1122  اجتماعیون، عامیون*   i Ijtima\\\'yun-i \\\'Amiyun*  2  سازمانی با گرایش سوسیالیستی در قفقاز توسط ایرانیهای مهاجر   احزاب   ایران
 1123   هیکل، محمد حسنین*   Haikal, Muḥammad Hasanein*  2  روزنامه نگار و محقق برجسته مصری   اشخاص   آفریقا
 1124  بوتو، ذوالفقارعلی*   Bhūttu, Dhulfighar Ali*  2  سیاست مدار پاکستانی، رئیس جمهور 1971 - 1973 ونخست وزیر از 1973 -1977   اشخاص   شبه قاره
 1125  علی عزت بگوویچ *   Alija Izetbegovic*  2  رهبر فقید بوسنی و هرزگووین   اشخاص   اروپا و آمریکا
 1126  جامع القرویین   al-qaraviyn, Jāmiyya  4  مرکز آموزش علوم دینی در فاس، مراکش   نهادها hacked by sir.h4m1d   آفریقا
 1127   عزام، عبدالوهاب*   Abdul-Wahab Azzam *  2  اندیشمند فعال در مساله مقاومت فلسطین   اشخاص   خاورمیانه
  قبلي   47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 بعدي