نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 1101  آل خلیفه*  Khalīfa Dynasty (Āl-e- Khalīfa of Bahrain)*  3  خاندان حاکم بر بحرین   خاندان   خاورمیانه
 1102  آل ثانی*  Āl-e-Thānī*  3  خاندان حاکم بر قطر(حکومت آنها از اواخر قرن9ا آغاز می شود)   خاندان   خاورمیانه
 1103  آل بوسعید*  Āl-e-Būsa‘īd(Dynesty)*  3  سلسله خاندانی معاصر در مسقط   خاندان   خاورمیانه
 1104  آل احمد، جلال*  Al-e Aḥmad , Jalāl*  4  نویسنده و روشنفکرایرانی در قرن 20   اشخاص   ایران
 1105  آکشام، روزنامه  Akşam, Gazete- Aksham, Newspaper  ارجاع  روزنامه مخالف و منتقد حزب عدالت و توسعه. نک: روزنامه و روزنامه نگاری در جهان اسلام:عثمانی-ترکیه   رسانه   ترکیه و عثمانى
 1106  آکچورا، یوسف  Yusuf Akçura- Yusef Akchura  ارجاع  برجسته ترین ملی گرای ترک تاریخ معاصر ترکیه نک: پانترکیسم   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 1107  آقاخان، سلسله*  Āqā Khānī, Dynasty*  1  پیشوایان اسماعیلیان نزاری مذهب   خاندان   عمومی اسلام
 1108  آقاخان کرمانی*  Āqā Khāne Kermāni*  2  مصلح و نویسنده و روشنفکر دوره ناصری   اشخاص   ایران
 1109  آقا محمدخان قاجار*  Āqā Muḥammad Khān (Qājār Dynasty)*  1  بنیانگذار و نخستین پادشاه قاجاریه ایران   اشخاص   ایران
 1110  آفریقای جنوبی، مسلمانان  South Africa, Muslims in  4     جغرافیا   آفریقا
 1111  آفریقا(قاره)*  Africa (Continent)*  12  بررسی جغرافیاییُ سیاسی و اجتماعی قاره آفریقا و وضعیت مسلمانان در آن   جغرافیا   آفریقا
 1112  آفاق خوجه*  Āfāq Khūji*  1  دولتمرد ترکستان شرقی و رهبر مسلمانان   اشخاص   ماوراءالنهر و قفقاز
 1113  آشتیانی، محمدحسن*  Āshtiyāni , Muḥammad Ḥasan*  1  از علمای شیعه دوره ناصری و از رهبران جنبش تنباکو   اشخاص   ایران
 1114  آسیای مرکزی  Central Asia  4     جغرافیا   ماوراءالنهر و قفقاز
 1115  آسیای جنوب شرقی، مسلمانان  Southe East Asia & the Pacific, Muslim in  15  بررسی وضعیت مسلمانان در مجموعه کشور های کامبوج ،لائوس ،میانمار، تایلند ، ویتنام، فیلیپین سنگاپور و...   جغرافیا   آسیاى جنوب شرقی
 1116  آسیای جنوب شرقی ، مسلمانان  Southeast Asia & the Pacific,muslim in  15  مجموعه کشور های کامبوج ،لائوس ،میانمار، تایلند ، ویتنام، فیلیپین سنگاپور و...   جغرافیا   آسیاى جنوب شرقی
 1117  آزاد ، ابوالکلام*  Āzād ʾAbu al-Kalām*  3  سیاستمدار و رهبرمسلمانان نهضت استقلال هند   اشخاص   شبه قاره
 1118  آذربایجان*  Adharbayjān*  8  جمهوری مستقل در منطقه قفقاز   جغرافیا   ماوراءالنهر و قفقاز
 1119  آذربایجان خلق جمهوریتی  Adharbayjān Khalgh Jomhuryyati  ارجاع  نک: آذربایجان، جمهوری   جغرافیا   ماوراءالنهر و قفقاز
 1120  آذربایجان ، واقعه*  Adharbayjān,Event*  2  برنامه فرقه دموکرات برای خود مختاری و جدایی آذربایجان از ایران   رویدادها   ایران
  قبلي   46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57   بعدي