نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 1081  ابوزید، نصر حامد*  Abu Zeid, Nasr Hāmid *  3  متفکر معاصر عرب   اشخاص   آفریقا
 1082  ابوجهاد*  Abū Jihād*  1  از رهبران الفتح   اشخاص   خاورمیانه
 1083  ابو عمار  Abū Ammār  ارجاع  نک: عرفات، یاسر   اشخاص   خاورمیانه
 1084  ابو ایاد*  Abū- iyād*  1  از اعضای سازمان آزادیبخش فلسطین   اشخاص   خاورمیانه
 1085  ابن عزاهم  Ibn Azāhim  2  رهبرانقلاب تونس در 1864م   اشخاص   آفریقا
 1086  ابن خلدون،عبدالرحمن*  Ībn khaldūn, ʿAbd al -Raḥmān*  3  تاریخ دان مسلمان قرن 8-9 ق و صاحب نظریه باب فلسفه تاریخ   اشخاص   عمومی اسلام
 1087  ابن تیمیه، احمدبن عبدالحلیم*  Ībn Taymīyya, Aḥmad b. ʿabd-al-Ḥalīm*  4  فقیه و متکلم سنی در سده 8ق   اشخاص   عمومی اسلام
 1088  ابدالی، سلسله  Abdālī Dynasty  ارجاع  نک :درانی،سلسله   خاندان   خاورمیانه
 1089  اباضیه*  Ibāḍīyya*  4  فرقه ای از خوارج در عمان   فرق و مذاهب   آفریقا
 1090  ائمه شیعه*  shiite Imams*  3  معصومانی که به اعتقاد شیعیان تنها اشخاصی هستند که صلاحیت جانشینی پیامبر را داشته اند   مفاهیم   عمومی اسلام
 1091  ائتلاف شمالی*  Eʾtilāf-e Shumāli(North Allinace)*  4  جبهه متحدین اسلامی ملی برای نجات افغانستان ، سازمان مرکزی سیاسی –نظامی دولت اسلامی افغانستان   احزاب   شبه قاره
 1092  ائتلاف تمدن ها  Alliance of Civilizations  ارجاع  نک : گفتگوی تمدن ها   مفاهیم   مفاهیم
 1093  آیندگان  Ayandegan, news paper  ارجاع  نک:روزنامه ها در ایران   رسانه   ایران
 1094  آیت الله*  Āyatullāh*  1  لقبی برای علمای بزرگ در شیعه   مفاهیم   مفاهیم
 1095  آمریکای لاتین، مسلمانان*  Latin America. Muslims in*  15  وضعیت مسلمانان در آمریکای لاتین   جغرافیا   اروپا و آمریکا
 1096  آمازیک  Amazikg  ارجاع  نک: بربرها   فرق و مذاهب   آفریقا
 1097  آلمان ،مسلمانان*  Germany, Muslims in*  9  وضعیت مسلمانان در آلمان   جغرافیا   اروپا و آمریکا
 1098  آلبانی*  Albania*  5  از کشورهای مسلمان در جنوب اروپا   جغرافیا   اروپا و آمریکا
 1099  آل صباح*  Āl-e-Ṣabbaḥ*  2  عنوان خاندان حاکم بر کشور کویت   خاندان   خاورمیانه
 1100  آل سعود*  Āl-e-Sa‘ūd*  3  عنوان خاندان پادشاهی حاکم بر عربستان سعودی   خاندان   خاورمیانه