نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 1081  نورجی  Nurci(Nurji)  ارجاع  نک: بدیع الزمان سعید نورسی   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 1082  نوروز  Norooz, news paper  1  ارگان حزب مشارکت   رسانه   ایران
 1083  نوری،شیخ فضل الله*  Nūrī,Fazl al-allah*  3  عالم دینی دوره قاجار،مخالف بامشروطیت غیرمشروعه   اشخاص   ایران
 1084  نهج البلاغه  Nahj al-balāgha  4  اثر سید رضی ، مجموعه ای معتبر از خطبه ها ،گفتارها و نامه های امام علی(ع)   کتب   عمومی اسلام
 1085  نهضت  uprising  5  جنبش های فکری،اجتماعی در جهان اسلام   مفاهیم   مفاهیم
 1086  نهضت آزادی ایران*  Nehḍat-e Āzādī-e Irān(Iran Liberation Movement)*  8  گروهی(حزب)سیاسی درایران به رهبری مهدی بازرگان برمبنای تفسیری مدرن ازاسلام   احزاب   ایران
 1087  نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب  Islamic Renaissance Party Tajikistan(IRP)  4  حزب اسلام گرای تاجیکستان با سابقه مبارزات سیاسی-نظامی با دولت تاجیکستان   احزاب   ماوراءالنهر و قفقاز
 1088  نهضت علما(اندونزی)  Nahḍat al- ʿUlamā (Indonesia)  8  گروهی سنی محافظه کار با فعالیت های قرانی ، تفسیر، موعظه، احکام شرعی . تاسیس در 1926   احزاب   آسیاى جنوب شرقی
 1089  نیجر*  Niger*  4  کشوری در غرب افریقا   جغرافیا   آفریقا
 1090  نیجریه*  Nigeria*  8  کشوری در غرب افریقا   جغرافیا   آفریقا
 1091  نیهال آتسیز، حسین  Nihal Atsız, Hüseyin- Nihal Atsiz, Hossein  ارجاع  حسین نیهال آتسیز از پیش قراولان نوپان‌توارنیسم و از نویسندگان متاخر این اندیشه در ترکیه نک: پانترکیسم   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 1092  واقعه خیریه / فرخنده  Vaka-i Hayriye  ارجاع  نک:اصلاحات: ترکیه   رویدادها   ترکیه و عثمانى
 1093  وثوق الدوله*  Wusūq al-Daula*  2  دولتمرد و نخست وزیر دوران سلسله قاجاریه   اشخاص   ایران
 1094  وجیه الحویدر*  Wajīh al-Ḥuwaider*  2  از فعالین حقوق زن در عربستان سعودی   اشخاص   خاورمیانه
 1095  وحدت اسلامی افغانستان،حزب  Ḥīzb e-Waḥdat-e Islāmī  3  حزب شیعی به رهبری عبدالعلی مزاری وسپس منشعب شده به دو شاخه خلیلی و اکبری   احزاب   شبه قاره
 1096  وحید بهبهانی*  Wahīd Bihbahānī*  1  عالم بزرگ شیعی که با اندیشه اخباری گری مبارزه کرد   اشخاص   ایران
 1097  وفد،حزب*  al-Wafd, party*  6  حزب سیاسی مصر تاسیس در1919بوسیله زغلول پاشا ، انحلال در 1952 توسط محمد نجیب   احزاب   آفریقا
 1098  وقایع الاتفاقیه*  Waqāiʿ al -Itifāqīya*  1  روزنامه ای دولتی منتشر در زمان ناصرالدین شاه قاجار   رسانه   ایران
 1099  وقف*  Waqf/Endowment*    اختصاص اموال و دارایی برای هدف های عام المنفعه و مذهبی   مفاهیم   مفاهیم
 1100  وکالت  Representation  ارجاع  نک :‌ولایت فقیه   مفاهیم   مفاهیم