نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 1061  احزاب در جهان اسلام*  Political Parties in the Islamic World*  20  سیر تحول احزاب در کشورهای اسلامی   احزاب   عمومی اسلام
 1062  احزاب در ایران*  Political Parties In Iran*  20  سیر تحول احزاب در تاریخ معاصر ایران   احزاب   ایران
 1063  احباش*  Al-ahbash*  2  گروه مذهبی و حزبی سیاسی لبنان   گروه ها   خاورمیانه
 1064  اجویت، بولنت*  Ecevit, Bülent(Ejevit, Bulent)*  3  رجل سیاسی به نام ترکیه، کمالیست،ارتدوکس چپ گرا، چند بار به نخست وزیری رسید   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 1065  اجماع*  Consensus (Ijmā‘)*  6  اتفاق فقها دراحکام شرعی   مفاهیم   مفاهیم
 1066  اجتهاد*  Ijtihād*  7  استنباط احکام شرعی از مصادر آن   مفاهیم   مفاهیم
 1067  اجتماعیون، عامیون*   i Ijtima\\\'yun-i \\\'Amiyun*  2  سازمانی با گرایش سوسیالیستی در قفقاز توسط ایرانیهای مهاجر   احزاب   ایران
 1068  اثنی عشریه  Īthnā ʿAsharīyya  ارجاع  نک:امامیه   فرق و مذاهب   عمومی اسلام
 1069  اتیوپی*  ethiopia*  6     جغرافیا   آفریقا
 1070  اتفاق اسلام (روزنامه)  Ittifāq-e Īslām  2  نشریه فارسی زبان چاپ هرات   رسانه   ماوراءالنهر و قفقاز
 1071  اتحادیه های کارگری  Labor Unions  12  تشکل های کارگری در جهان اسلام   نهادها hacked by sir.h4m1d   عمومی اسلام
 1072  اتحادیه عرب*  Arab League*  3  سازمانی عربی برای تحقق وحدت اعراب تاسیس 1945   نهادها hacked by sir.h4m1d   بین الملل
 1073  اتحادیه سراسری مسلمانان هند(مسلم لیگ)*  All Indian Muslims League*  5  حزب سیاسی تاسیس شده در داکا 1906که بعداز استقلال به دوبخش هند و پاکستان تقسیم شد و بخش هند آن به عنوان حزب اقلیت شناخته می شود   احزاب   شبه قاره
 1074  اتحاد و ترقی، کمیته*  İttihad ve Terakki Komitesi (Committee of Union and Progress)*  6  کمیته سیاسی – نظامی از جوانان ترک   احزاب   ترکیه و عثمانى
 1075  اتحاد مشیت  Mashīyyat,unity  2  اتحاد گروهی از روشنفکران دینی   فرق و مذاهب   ماوراءالنهر و قفقاز
 1076  اتحاد اسلامی*  Islamic Unity*  8  اندیشه های مبتنی بر ایجاد وحدت در جهان اسلام در قرن 19 به بعد در برابر سلطه غرب   مفاهیم   مفاهیم
 1077  اتحاد اسلام در عثمانی  Osmanlı İmparatorluğuda Islam Birligi (Ittihad-Islam ,Ottoman)  ارجاع  نک:عبدالحمید دوم   مفاهیم   ترکیه و عثمانى
 1078  اتحاد اسلام  Īttīḥād-e Īslām  1  اثری از شیخ الرئیس قاجار   کتب   عمومی اسلام
 1079  ابوموسی*  Abū Mūsā*  3  یکی از جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس   جغرافیا   ایران
 1080  ابوغریب،زندان*  Abū Ghuraib. Prison*  3  زندانی در غرب بغداد از دورۀ صدام حسین و مورد استفادۀ نیروهای ائتلاف   نهادها hacked by sir.h4m1d   خاورمیانه