نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 1061  نجیب الله خان*  Najib a-lah khaan*  3  رئیس جمهور افغانستان (۱۹۸۶-۱۹۹۲)   اشخاص   شبه قاره
 1062  نجیب محفوظ*  Nagib Mahfūḍ*  2  نویسنده مصری برنده جایزه نوبل ( 1988)   اشخاص   آفریقا
 1063  نجیب، محمد  Najīb, Muḥammad  2  اولین رئیس جمهورمصرو همرزم جمال عبدالناصر   اشخاص   آفریقا
 1064  نحاس،مصطفی  Naḥās Pasha,Muṣtafa  2  رهبرحزب وفد ونخست وزیر مصر   اشخاص   آفریقا
 1065  ندوه العلماء  Nadvat al-ʿulamā  4  از حوزه های دینی هند در شهر لکنهو   نهادها hacked by sir.h4m1d   شبه قاره
 1066  ندوی،سلیمان  Nadvī, Sulaymān  3  عالم وقاضی القضات هندی سیره نویس، دانشمندو رئیس جمعیت «علماءاسلام»   اشخاص   شبه قاره
 1067  نزاری ها  Nazārids  ارجاع  نک:اسماعیلیه   فرق و مذاهب   خاورمیانه
 1068  نسین، عزیز  Nasin, Aziz  ارجاع  نویسنده و طنز پرداز مشهور ترکیه نک: طنز سیاسی   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 1069  نشر در دنیای اسلام  Puplishing  14  تاریخ انتشار آثار مکتوب   کتب   عمومی اسلام
 1070  نصر ، سید حسین*  Naṣr , Sayyed Husain*  3  متفکر و اسلام شناس ایرانی   اشخاص   ایران
 1071  نصر الله،سید حسن  Naṣr allāh, Ḥasan  4  سیاستمدار روحانی و دبیر کل حزب الله لبنان   اشخاص   خاورمیانه
 1072  نظام جدید  Nizâm-I Cedid-New Order  ارجاع  به اصلاحات سلیم سوم اطلاق می شود ،نک: سلیم سوم   مفاهیم   ترکیه و عثمانى
 1073  نظام ملت ها  Milletler Nizami- Nations Order  ارجاع  نگرش و ساختار قانونی – فقهی حاکم بر مذاهب و اقلیت های عثمانی که آنان را واجد تبعه عثمانی قرار می داد. نک به امپراتوری عثمانی   مفاهیم   ترکیه و عثمانى
 1074  نعمانی ،شبلی*  Nuʿmānī,Muhammad Shiblī*  4  از معروفترین علمای روشنفکر جنبش خلافت هند   اشخاص   شبه قاره
 1075  نفت و انرژی*  Oi & energy*  20     مفاهیم   مفاهیم
 1076  نقشبندی  Nakşibendilik - Naqshbandi  ارجاع  شاخه ای از طریقت نقشبندیه در ترکیه و عثمانی که تاثیر قابل ملاحظه ای در تحولات جریان های اسلامی داشته است. نک نقشبندیه   فرق و مذاهب   ترکیه و عثمانى
 1077  نکرومه،قوام*  Nekrumih,Qawām*  4  از رهبران و پیشگامان مبارزه بااستعمار در افریقا، رئیس جمهور غنا(1966-1960)   اشخاص   آفریقا
 1078  نماز جمعه *  Friday Pray*  4  نمازی که در روز جمعه به صورت گروهی در مساجد و مصلی ها ادا می شود   مفاهیم   مفاهیم
 1079  نو-استعمارگرایی  New Colonialism  ارجاع  نک:استعمار   مفاهیم   مفاهیم
 1080  نواب صفوی،مجتبی*  Nawwāb Safawi,Mujtabā*  2  رهبرفدائیان اسلام   اشخاص   ایران