نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 1041  ادوارد، سعید*  Edward Saīd*  4  متفکر و غرب شناس فلسطینی الاصل   اشخاص   خاورمیانه
 1042  ادعای نسل کشی ارامنه(1915)  Armenian Genocide (Ermeni soykırımı İddiaları)  ارجاع  نک: ارامنه، مساله   رویدادها   ترکیه و عثمانى
 1043  ادبیات مشروطه*  Constitutional Literature (in Iran)*  6  آثار منظوم و منثور مرتبط با تحولات دوران مشروطیت در ایران(1906)   مفاهیم   مفاهیم
 1044  ادبیات حسرت  Hasrat,Literature  4  ادبیاتی که بعد از جدایی قفقاز از ایران بوجود آمد   مفاهیم   ماوراءالنهر و قفقاز
 1045  اداره روحانیون قفقاز*  Edāreye Rohanyyon-e Ghafghaz*  2  در دوره تزار برای اداره امور روحانیت تاسیس شد   احزاب   ماوراءالنهر و قفقاز
 1046  اخوان المسلمین،جماعت/جمعیت*  al-Īkhwān al-Mūslīmūn*  12  جمعیتی سیاسی و بنیادگرا   احزاب   عمومی اسلام
 1047  اخوان  Ikhvān  6  یکی از سه طایفه بزرگ مسلمانان چین   نهادها hacked by sir.h4m1d   آسیاى جنوب شرقی
 1048  اخوات المسلمات  Muslim Sisters  ارجاع   نک: اخوان المسلمین   نهادها hacked by sir.h4m1d   آفریقا
 1049  اختر، روزنامه*  Akhtar, Newspaper*  1  روزنامه ایرانی که در ترکیه منتشر می شد   رسانه   ایران
 1050  اخباریون و اصولیون*  Akhbārīds and Usūlīds*  10  صاحبان دو گرایش متضاد در کشف احکام شرعی در میان عالمان شیعه   مفاهیم   مفاهیم
 1051  اخبارالیوم  al-Akhbār al- Yawm  ارجاع  نک:روزنامه هادرجهان اسلام   رسانه   آفریقا
 1052  احیاءفکردینی دراسلام  The Reconstruction of Religious Thought in Islam  3  اثرمهم محمد اقبال لاهوری   کتب   عمومی اسلام
 1053  احیاء دینی*  Revivalism*  10  جنبشی فکری با برداشتهای نو اندیشانه از اسلام   مفاهیم   مفاهیم
 1054  احمدیه*  Aḥmadiyya*  3  گروهی از پیروان میرزا غلام احمد قدیانی(مدعی مجدد قرن چهاردهم)   فرق و مذاهب   شبه قاره
 1055  احمدشاه مسعود*  Aḥmad Shāh Mas‘ūd*  3  فرمانده مجاهدین در جنگ با شوروی، وزیر دفاع و بعد رهبر ائتلاف شمال(1953-2001)   اشخاص   شبه قاره
 1056  احمد شاه قاجار*  Aḥmad Shāh (Qājār Dynasty)*  3  آخرین پادشاه سلسله قاجاریه   اشخاص   ایران
 1057  احمد خان، سید*  Aḥmad Khān, Sir Sayyed*  3  سیاست مدار و روشنفکر هندی   اشخاص   شبه قاره
 1058  احمد جبریل  Ahmad Jibril  ارجاع  نک: جبهه آزادیبخش برای آزادی فلسطین، فرماندهی کل   اشخاص   آفریقا
 1059  احزاب کردگرا در جمهوری ترکیه  Kürt Partileri- Kurdish Parties  ارجاع  نک:کردها   احزاب   ترکیه و عثمانى
 1060  احزاب در عثمانی-ترکیه  Parties in Mislim World:Turkey (Osmanli ve Partilar)  ارجاع  نک: احزاب در جهان اسلام:عثمانی/ترکیه   احزاب   ترکیه و عثمانى