نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 1021  استضعاف  Istizaaf  ارجاع  نک:استکبار   مفاهیم   مفاهیم
 1022  استرالیا و اقیانوسیه، مسلمانان  Australia & Oceania, Muslim in  7  بررسی وضعیت مسلمانان در استرالیا و اقیانوسه   جغرافیا   آسیاى جنوب شرقی
 1023  استبدادصغیر(1327-1326ه.ق)*  Istibdād-e-Ṣaghir*  2  نک: جنبش مشروطیت ایران   رویدادها   ایران
 1024  استانبول(استامبول-اسلامبول)  Istanbul)İstanbul  ارجاع  نک : ترکیه   جغرافیا   ترکیه و عثمانى
 1025  اسپانیای اسلامی  Spain , Islamic  ارجاع  نک: اروپا، مسلمانان   جغرافیا   اروپا و آمریکا
 1026  ازبکستان*  Uzbekistan*  10  کشوری جمهوری در آسیای مرکزی   جغرافیا   ماوراءالنهر و قفقاز
 1027  اریتره*  Eritrea*  4     جغرافیا   آفریقا
 1028  اریتره  Eritrea  4  کشوری مسلمان در آفریقای مرکزی   جغرافیا   آفریقا
 1029  اروندرود*  Arwand Rūd (Shat al-ʿArab)*  3  رودخانه مرزی میان ایران و عراق   جغرافیا   ایران
 1030  اروپا، مسلمانان  Europe, Muslims in  10  وضعیت مسلمانان در اروپا   جغرافیا   اروپا و آمریکا
 1031  ارگنه کن  Ergenekon- Arghanakon  ارجاع  سازمانی مخفی و ملی گرای افراطی کمالیست ها در ترکیه که اعضای آن پیوندهایی با نیروهای امنیتی و نظامی دارد. نک: کمالیسم   نهادها hacked by sir.h4m1d   ترکیه و عثمانى
 1032  ارسوی، محمد عاکف*  Ersoy, Mehmet Akif )Arsuy,Muhammad ‘Akif(*  2  اندیشمند، ادیب، شاعر و اسلام گرای اصلاح طلب   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 1033  اردوغان، رجب طیب*  Erdoğan, Recep Tayyip )Ardoghan,Tayeb*  5  از جوانان حزب رفاه، رهبران حزب عدالت و توسعه، نخست وزیر فعلی ترکیه   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 1034  اردو، زبان*  Urdu Language*  4  زبان اکثر مسلمانان شبه قاره   مفاهیم   شبه قاره
 1035  اردن*  Jordan*  12  کشور ی پادشاهی و مسلمان در جنوب غربی آسیا   جغرافیا   خاورمیانه
 1036  ارتداد*  Apostasy (Irtidād)*  4  بر گشت از ادیان الهی و رد و انکار آن   مفاهیم   مفاهیم
 1037  اربکان، نجم الدین*  Erbakan, Necmettin(Arbakan,najm al-Din)*  5  مشهورترین رجل سیاسی اسلام گرای ترکیه، رهبر چند حزب اسلام گرا، یک بار به نخست وزیری رسید   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 1038  اران*  Arān*  2  یا آلبانیای قفقاز_جمهوری کنونی آذربایجان   جغرافیا   ماوراءالنهر و قفقاز
 1039  ارامنه، مساله*  Armenian Issues(Ermeniler Meselesi)*  8  فرایند پیچیده و پر فراز و نشیب مناسبات ما بین ارامنه و عثمانی- ترکیه   مفاهیم   ترکیه و عثمانى
 1040  ادیب آدیوار، خالده*  Halide Edip Adıvar- Khalede Adib Adivar*  2  محقق، مترجم و نویسنده زن ترک در دوره مشروطیت و جمهوری   اشخاص   ترکیه و عثمانى