نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 1001  مصر*  Egypt*  20  کشوری با سابقه کهن در شمال آفریقا   جغرافیا   آفریقا
 1002  مصطفی کمال پاشا  Mustafa Kemal Paşa(Mustafā Kemāl Pāshā)  ارجاع  نک: آتاتورک   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 1003  مصلحت  Maṣlaḥa  ارجاع  نک: مجمع تشخیص مصلحت   مفاهیم   مفاهیم
 1004  مطالعات اسلامی*  Islamic Studies*  10  پژوهشهای مختلف در مورد دین،تاریخ و تمدن اسلام   مفاهیم   مفاهیم
 1005  مطهری،مرتضی*  Mutaharī, Murtaḍā*  6  روحانی و اندیشمند مسلمان ایرانی   اشخاص   ایران
 1006  مظفر الدین شاه*  Muẓaffar al-din Shāh of Qājār*  2  پنجمین پادشاه سلسله قاجار   اشخاص   ایران
 1007  معاهده الجزایر(1975)*  Algeria Agreement*  2  قراردادی بین ایران و عراق در 1975 برای حل مشکلات مرزی   قراردادها   ایران
 1008  معاهده پاریس*  Paris Agreement*  1  منعقد در1879بین انگلیس و ایران که موجب ازدست رفتن هرات و کسب استقلال افغانستان درمقابل انگلیس ها گردید.   قراردادها   ایران
 1009  معتزله*  Mu‘tazilites/Muʿtazila*    از بزرگترین فرقه های کلامی اسلام   مفاهیم   مفاهیم
 1010  مغرب عربی،اتحادیه*  Arab Maghrib Union*  2  اتحادیه ای مرکب از تعدادی از کشورهای عربی شمال افریقا   نهادها hacked by sir.h4m1d   آفریقا
 1011  مفتح، محمد*  Mufattih, Muḥammad*  1  اندیشمند و مبارز مسلمان ایرانی   اشخاص   ایران
 1012  مفتی  Muftī  2     مفاهیم   مفاهیم
 1013  مفسد/فسادفی الارض*  Mufsid*  1  ایجاد تباهی و دعوت به نا امنی و فساد   مفاهیم   مفاهیم
 1014  مقاصد شریعت*  Maqāsid-e-Sharīʿa*  5  رهیافتی اجتهادی در استنباط احکام شرعی   مفاهیم   مفاهیم
 1015  مکتب اسلام ، مجله*  Maktab-e-Islām,Magazine*  1  از اولین نشریات مذهبی و تاریخی منتشره در قم   رسانه   ایران
 1016  مکه*  Mecca*  6  محل خانه کعبه و مقدس ترین شهر اسلامی، زادگاه و مبعث پیامبر اسلام(ص)، واقع در کشور عربستان سعودی   جغرافیا   خاورمیانه
 1017  ملا نصرالدین  Mullā Nassr-al-dīn, Newspaper  1     رسانه   ایران
 1018  ملت اسلام  Nation of Islam  2  حزب اسلامی در آمریکا   احزاب   اروپا و آمریکا
 1019  ملک المتکلمین*  Malik al-Mutikallimīn*  1  از رهبران جنبش مشروطیت   اشخاص   ایران
 1020  ملکم خان، میرزا*  Malkam khān*  3  دیپلمات،روزنامه نگار از چهره های مشهورتاریخ معاصرایران وازمروجین فراماسونری درایران   اشخاص   ایران