نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 81  تورکش،آلپ ارسلان*  Türkeş, Alparslan)Turkus, Alparsalan*  2  سرهنگ اخراجی ارتش، پان ترک مشهور جمهوری ترکیه، رهبر حزب حرکت ملی   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 82  بنیاد تاریخ ترک  Türk Tarih Kurumu- Turkish Historical Society  ارجاع  بنیادی که توسط مصطفی کمال پاشا با هدف نگارش تاریخ ترکان جهان تاسیس شد. نک آتاتورک   نهادها hacked by sir.h4m1d   ترکیه و عثمانى
 83  فدراسیون ترک  Türk Fedrasıonu-Turkish Federation  ارجاع  فدراسیونی که در آلمان فعالیت می کند و حامی حزب حرکت ملی است. نک دیازپورای ترک   نهادها hacked by sir.h4m1d   ترکیه و عثمانى
 84  بنیاد زبان ترک  Türk Dil Kurumu - Turkish Language Association  ارجاع  بنیادی که توسط مصطفی کمال پاشا با هدف اشاعه و تروج زبان ترکی تاسیس شد. نک آتاتورک   نهادها hacked by sir.h4m1d   ترکیه و عثمانى
 85  دیازپورای ترک  Türk Diasporası- Turkish Diaspora  ارجاع  مهاجرانی که بعد از جنگ جهانی دوم در آلمان زندگی می کنند   مفاهیم   ترکیه و عثمانى
 86  تره کی نور محمد*  Turakī, Nūr Muḥammad*  2  سیاستمدار افغانی و مرد اول حزب دموکراتیک خلق افغانستان   اشخاص   شبه قاره
 87  ترابی ،حسن*  Turābī, Ḥasan*  2  از رهبران اسلامگرای سودان   اشخاص   آفریقا
 88  تونس  Tunisia  15  کشور مسلمان در شمال افریقا   جغرافیا   آفریقا
 89  تونسی، خیرالدین*  Tunesi, khair al-din*  2  سیاستمدار تونسی و از پیشگامان اصلاح طلبی در جهان اسلام   اشخاص   آفریقا
 90  تنب بزرگ و کوچک*  Tunb Islands*  2  دو جزیره از جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس   جغرافیا   ایران
 91  حزب توده ایران*  Tūdi of Iran, Party*  12  مهم ترین حزب چپ وسوسیالیست درایران   احزاب   ایران
 92  قبیله گرایی  Tribalism  6  گروهی دارای مشترکات زبانی، مذهبی و محلی     مفاهیم
 93  کوچک قینارچه، پیمان*  Treaty of Küçük Kaynarca*  1  قرارداد بین عثمانی و روسیه پس از جنگ کریمه   قراردادها   ترکیه و عثمانى
 94  تغییر خط  Transcription Change  ارجاع  نک:خط و زبان   مفاهیم   مفاهیم
 95  سنت گرایی اسلامی  Traditional Islam  3  رویکردی تمدنی/عرفانی به اسلام در تقابل با تجددگرایی   مفاهیم   مفاهیم
 96  توگو، جمهوری  Togo (Togolese)  4  کشوری در افریقای غربی میان بنین و غنا   جغرافیا   آفریقا
 97  تنباکو، جنبش*  Tobacco movment(Irān)*  6  عقد قرارداد کشت و تجارت تنباکوی ایران با کمپانی رژی و مخالفت مردم به رهبری علما و تحریم تنباکو توسط میرزا حسن آشتیانی   رویدادها   ایران
 98  تجانیه  Tījanīyya  1  طریقتی در تصوف در شمال آفریقا   فرق و مذاهب   عمومی اسلام
 99  ثریا،روزنامه  Thurayya(Newspaper)  ارجاع  نک:روزنامه ها در ایران   رسانه   ایران
 100  جهان سوم*  Third World*  4  کشورهایی که در جریان جنگ سرد جزء هیچ یک از دو بلوک شرق و غرب نبودند   مفاهیم   مفاهیم
  قبلي   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   بعدي