نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 81  آل احمد، جلال*  Al-e Aḥmad , Jalāl*  4  نویسنده و روشنفکرایرانی در قرن 20   اشخاص   ایران
 82  آل بوسعید*  Āl-e-Būsa‘īd(Dynesty)*  3  سلسله خاندانی معاصر در مسقط   خاندان   خاورمیانه
 83  آل سعود*  Āl-e-Sa‘ūd*  3  عنوان خاندان پادشاهی حاکم بر عربستان سعودی   خاندان   خاورمیانه
 84  آل صباح*  Āl-e-Ṣabbaḥ*  2  عنوان خاندان حاکم بر کشور کویت   خاندان   خاورمیانه
 85  آل ثانی*  Āl-e-Thānī*  3  خاندان حاکم بر قطر(حکومت آنها از اواخر قرن9ا آغاز می شود)   خاندان   خاورمیانه
 86  الجابری، محمد عابد*  Al-gaberi, Muhammad Abid*  6  متفکر معاصر عرب   اشخاص   آفریقا
 87  حرکت توحیداسلامی  al-Harakat al- Tawhīd al Islāmīyya  ارجاع  نک :احزاب در جهان اسلام(لبنان)   احزاب   خاورمیانه
 88  توحید اسلامی، جنبش  al-Harakat al- Tawhīd al Islāmīyya  2  تشکلی برای آزاد سازی فلسطین به رهبری شیخ سعید شعبان در 1982 در لبنان   احزاب   خاورمیانه
 89  الحرمین الشریفین  al-Ḥaramayn al-Sharīfayn  ارجاع  عنوانی برای دو شهر مکه و مدینه نک: مکه نک: مدینه   جغرافیا   خاورمیانه
 90  هاشمی ،خاندان  al-Hāshimī, Dynasty  4  خاندان شریفان مکه که بعداً در عراق و سوریه و اردن به حکومت رسیدند   رسانه   خاورمیانه
 91  الحوثی،جنبش*  Al-Houthis*  3  جنبش شیعیان زیدی شمال یمن   گروه ها   خاورمیانه
 92  الحسینی، حاج امین*  al-Husaynī, Hāj Amīn*  2  مفتی و رئیس مجلس اعلی اسلامی در فلسطین   اشخاص   خاورمیانه
 93  الابراهیمی،محمدالبشیر  al-Ibrahīmī,Muhammad al-Bashīr  2  از رهبران جنبش استقلال الجزایر   اشخاص   آفریقا
 94  اخوان المسلمین،جماعت/جمعیت*  al-Īkhwān al-Mūslīmūn*  12  جمعیتی سیاسی و بنیادگرا   احزاب   عمومی اسلام
 95  الاسلام و اصول الحکم  al-Īslām wa Uṣūl al-Ḥukm  ارجاع  نک: علی عبدالرزاق   کتب   عمومی اسلام
 96  استقلال (حزبی در مراکش)  al-Istiqlāl, Party  4  از مهمترین احزاب مراکش   احزاب   آفریقا
 97  الجزیره، شبکه*  al-Jazīra, TV.*  2  شبکه تلویزیونی که مرکز آن در کشور قطر واقع است   رسانه   خاورمیانه
 98  جمهوریۀ  al-Jumhūrīyya  ارجاع  نک:روزنامه هادرجهان اسلام(مصر)   رسانه   خاورمیانه
 99  خوری،بشاره*  al-Khurī, Bashshāra*  1  اولین رئیس جمهور لبنان پس از استقلال   اشخاص   خاورمیانه
 100  المعالم فی الطریق*  al-ma‘ālim Fī al-Ṭarīq*  2  از سید قطب، مرامنامه اخوان المسلمین کتابی   کتب   عمومی اسلام
  قبلي   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   بعدي