نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 941  امام زمان(عج)  Īmām Zamān  5  امام دوازدهم شیعیان   اشخاص   عمومی اسلام
 942  امام خطیب*  Imam hatip(Imam Khatib)*  4  نام مدارس دینی رسمی با هدف اولیه پرورش امام و خطیب مساجد   نهادها hacked by sir.h4m1d   ترکیه و عثمانى
 943  امام ترمذی، مدرسه*  Īmām Tīrmizī, Madrisa*  2  مدرسه علوم دینی در تاجیکستان   نهادها hacked by sir.h4m1d   ماوراءالنهر و قفقاز
 944  امام بخاری، مدرسه*  Imām Bukhārī, Madrisa*  2  مدرسه علوم دینی در تاشکند در دوره اتحاد شوروی   نهادها hacked by sir.h4m1d   ماوراءالنهر و قفقاز
 945  اماکن مقدس  Holy Places  ارجاع  نک: زیارت   مفاهیم   مفاهیم
 946  امارات متحده عربی*  United Arab Emirate*  10  اتحادیه ای متشکل از تعدادی از شیخ نشینهای عربی در حوزه خلیج فارس   جغرافیا   خاورمیانه
 947  ام کلثوم*  Um-e-Kulthum*  2  خواننده مشهور مصر   اشخاص   آفریقا
 948  ام القری  Um al-qurā  1  اشاره به مکه به عنوان قلب جهان اسلام   مفاهیم   مفاهیم
 949  الوطنی ،حزب  al-Watanī, Party  2  از احزاب مهم مصر   احزاب   آفریقا
 950  النهضه،حزب  al-Nahaḍa, Party  1  حزب اسلامگرای تونس به رهبری راشدالغنوشی درسال1981ممنوع وغیرقانونی اعلام شد.   احزاب   آفریقا
 951  النهار،روزنامه*  al-Nahār, Newspaper*  2  روزنامه عربی زبان که در لبنان و اخیراً در کویت منتشر می شود   رسانه   خاورمیانه
 952  المهدی، صادق  Ṣādiq al-Mahdī  2  رهبر سیاسی سودان نوه مهدی سودانی   اشخاص   آفریقا
 953  المنار، تلویزیون  al-Munār,Tv  1  شبکه تلویزیونی در لبنان   رسانه   خاورمیانه
 954  المنار  al- Munār  1  هفته نامۀ عربی که در فلسطین منتشر می شود   رسانه   خاورمیانه
 955  المعالم فی الطریق*  al-ma‘ālim Fī al-Ṭarīq*  2  از سید قطب، مرامنامه اخوان المسلمین کتابی   کتب   عمومی اسلام
 956  المسیری، عبدالوهاب*  Al-masiri Abd al-wahāb*  2  نویسنده و متفکر مصری   اشخاص   آفریقا
 957  المراغی، مصطفی*  al-Maraghī, Mustafā*  2  نویسنده و اصلاح طلب مصری   اشخاص   آفریقا
 958  الکوجولر  Ülkücülük  ارجاع  گروهی از ملی گرایان افراطی ترک نک : پانترکیسم   گروه ها   ترکیه و عثمانى
 959  القبس*  al- Qabas (Newspaper)*    از نخستین روزنامه های امیر نشینهای خلیج فارس   رسانه   خاورمیانه
 960  القاعده*  al-Qāʿida*  10  سازمان تروریستی (سنی) برای مقابله با اتحاد شوروی در 1989شکل گرفت.   گروه ها   خاورمیانه