نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 881  کردها*  Kurds*  12  بررسی وضعیت کردها در ایران، ترکیه و عراق   گروه ها   خاورمیانه
 882  کرزن،جورج*  Curzon, George*  3  دولتمرد، سیاح و مولف، نایب السلطنه هند و وزیرخارجه انگلستان   اشخاص   شبه قاره
 883  کسروی، سیداحمد*  Kasravī, Sayyed Aḥmad*  4  تاریخ نگار، زبانشناس،حقوقدان ایرانی   اشخاص   ایران
 884  کشف حجاب*1314  Women\'s Veiling Emancipation 1935*  3  برداشتن چادر و حجاب اسلامی از زنان ایران به زور و عنف در راستای برنامه های غربی سازی ایران در عهد رضا شاه   رویدادها   ایران
 885  کشورهای صادرکننده نفت(سازمان اوپک)*  Organization of the Petroleum Exporting Countries( OPEC)*  8  سازمانی بین کشورهای صادر کننده نفت در جهت هماهنگی درصادرات و بازار   نهادها hacked by sir.h4m1d   بین الملل
 886  کشورهای عربی صادر کننده نفت*  Organization of Arab Petroleum Exporting Countries )OAPEC)*  3  سازمانی برای همکاری در سیاستهای انرژی کشورهای عربی، تاسیس در1968   نهادها hacked by sir.h4m1d   بین الملل
 887  کفتارو، احمد*  Kuftaro, Aḥmad*    مفتی مذهبی سابق سوری   اشخاص   خاورمیانه
 888  کفر  Blasphemy (Kufr)  4  انکار خدا ، نبوت و معاد   مفاهیم   مفاهیم
 889  کلوپ پاشا*  Glub Pasha*    ژنرال انگلیسی فرمانده ارتش اعراب در اردن   اشخاص   خاورمیانه
 890  کلیم صدیقی  Kalim Siddiqui  2  از متفکران اسلام گرای معاصر پاکستان   اشخاص   شبه قاره
 891  کمال کلیچ دار اوغلو  Kemal Kılıçdaroğlu- Kamal Kilichdar Oglu  ارجاع  نک : حزب جمهوری خواه خلق   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 892  کمالیسم  Kemalism(Kamalism)  ارجاع  نک: آتاتورک، مصطفی کمال   مفاهیم   ترکیه و عثمانى
 893  کمپ دیوید،پیمان*  Camp David Agreement*  2  عنوانِ پیمان صلح میان مصر و اسرائیل در کمپ دیوید امریکا   قراردادها   آفریقا
 894  کمپانی هندشرقی*  East Indian Company*  6  یکی از مهمتر ین شرکت های تجاری اروپا که در استعمار شبه قاره هند نقش کلیدی داشت   نهادها hacked by sir.h4m1d   شبه قاره
 895  کمیته ملی مسلمانان گنجه  Komīteye Mellie Mosalmānan-e Ganje  4     احزاب   ماوراءالنهر و قفقاز
 896  کنفدراسیون دانشجویان ایران/اتحادیۀ ملی*  Confederation of Iranian Students*  8  مهمترین مخالف سازمان یافته با حکومت شاه در خارج کشور   نهادها hacked by sir.h4m1d   اروپا و آمریکا
 897  کنگره، حزب*  Congress Party*  5  از قدیمی ترین احزاب هند ، تاسیس در 1885   احزاب   شبه قاره
 898  کواکبی، عبدالرحمن*  Kawākibī ʿAbd al-Raḥman*  2  اندیشمند ومتفکر سیاسی و اسلامی ، صاحب کتاب معروف طبایع الاستبداد   اشخاص   خاورمیانه
 899  کوچک قینارچه، پیمان*  Treaty of Küçük Kaynarca*  1  قرارداد بین عثمانی و روسیه پس از جنگ کریمه   قراردادها   ترکیه و عثمانى
 900  کودتای28مرداد*1332  Bist_o Hasht_e Mordād 1332 Coups Ḍʿetat*  8  کودتای امریکایی و سقوط دکتر مصدق   رویدادها   ایران