نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 61  اجتهاد*  Ijtihād*  7  استنباط احکام شرعی از مصادر آن   مفاهیم   مفاهیم
 62  اجماع*  Consensus (Ijmā‘)*  6  اتفاق فقها دراحکام شرعی   مفاهیم   مفاهیم
 63  اجویت، بولنت*  Ecevit, Bülent(Ejevit, Bulent)*  3  رجل سیاسی به نام ترکیه، کمالیست،ارتدوکس چپ گرا، چند بار به نخست وزیری رسید   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 64  احباش*  Al-ahbash*  2  گروه مذهبی و حزبی سیاسی لبنان   گروه ها   خاورمیانه
 65  احزاب در ایران*  Political Parties In Iran*  20  سیر تحول احزاب در تاریخ معاصر ایران   احزاب   ایران
 66  احزاب در جهان اسلام*  Political Parties in the Islamic World*  20  سیر تحول احزاب در کشورهای اسلامی   احزاب   عمومی اسلام
 67  احزاب در عثمانی-ترکیه  Parties in Mislim World:Turkey (Osmanli ve Partilar)  ارجاع  نک: احزاب در جهان اسلام:عثمانی/ترکیه   احزاب   ترکیه و عثمانى
 68  احزاب کردگرا در جمهوری ترکیه  Kürt Partileri- Kurdish Parties  ارجاع  نک:کردها   احزاب   ترکیه و عثمانى
 69  احمد جبریل  Ahmad Jibril  ارجاع  نک: جبهه آزادیبخش برای آزادی فلسطین، فرماندهی کل   اشخاص   آفریقا
 70  احمد خان، سید*  Aḥmad Khān, Sir Sayyed*  3  سیاست مدار و روشنفکر هندی   اشخاص   شبه قاره
 71  احمد شاه قاجار*  Aḥmad Shāh (Qājār Dynasty)*  3  آخرین پادشاه سلسله قاجاریه   اشخاص   ایران
 72  احمدشاه مسعود*  Aḥmad Shāh Mas‘ūd*  3  فرمانده مجاهدین در جنگ با شوروی، وزیر دفاع و بعد رهبر ائتلاف شمال(1953-2001)   اشخاص   شبه قاره
 73  احمدیه*  Aḥmadiyya*  3  گروهی از پیروان میرزا غلام احمد قدیانی(مدعی مجدد قرن چهاردهم)   فرق و مذاهب   شبه قاره
 74  احیاء دینی*  Revivalism*  10  جنبشی فکری با برداشتهای نو اندیشانه از اسلام   مفاهیم   مفاهیم
 75  احیاءفکردینی دراسلام  The Reconstruction of Religious Thought in Islam  3  اثرمهم محمد اقبال لاهوری   کتب   عمومی اسلام
 76  اخبارالیوم  al-Akhbār al- Yawm  ارجاع  نک:روزنامه هادرجهان اسلام   رسانه   آفریقا
 77  اخباریون و اصولیون*  Akhbārīds and Usūlīds*  10  صاحبان دو گرایش متضاد در کشف احکام شرعی در میان عالمان شیعه   مفاهیم   مفاهیم
 78  اختر، روزنامه*  Akhtar, Newspaper*  1  روزنامه ایرانی که در ترکیه منتشر می شد   رسانه   ایران
 79  اخوات المسلمات  Muslim Sisters  ارجاع   نک: اخوان المسلمین   نهادها hacked by sir.h4m1d   آفریقا
 80  اخوان  Ikhvān  6  یکی از سه طایفه بزرگ مسلمانان چین   نهادها hacked by sir.h4m1d   آسیاى جنوب شرقی
  قبلي   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   بعدي