نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 741  عباس اول، شاه صفوی*  ʿAbbās I , Shāh Ṣafavi*  2  مشهورترین پادشاه سلسله صفوی در ایران   اشخاص   ایران
 742  عباس میرزا*  ʿAbbās Mirzā*  2  ولیعهد فتح علی شاه قاجار،از تجدد خواهان ایرانی   اشخاص   ایران
 743  عبد الغفار خان  Abdul Qafar Khan  2  از رهبران نهضت آزادی خواهانه هند و از پیشگامان فلسفه عدم تشدد   اشخاص   شبه قاره
 744  عبدالحمید دوم*  ab’dul Hamid II)İkinci Abdulhamit, Sultan(*  8  آخرین سلطان مقتدر عثمانی و بحث انگیز ترین سلطان این سلسله   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 745  عبدالرازق،علی*  ʿAbd al-Razzāq, ‘Alī *  5  دانشمند و اصلاح طلب مصری و شاگرد شیخ محمد عبده   اشخاص   آفریقا
 746  عبدالرحمن تونکو*  ‘Abd al-Raḥmān Tonko*  1  اولین نخست وزیرمالایا63-1957،اولین نخست وزیر مالزی70-1963،مشهور به پدراستقلال مالزی   اشخاص   آسیاى جنوب شرقی
 747  عبدالرحمن خان، امیر*  ‘Abd al-Raḥmān Khān, Amir*  1  شاه افغانستان از 1901-1880   اشخاص   شبه قاره
 748  عبدالرحمن وحید(اندونزی)  ‘Abd al-Raḥmān, Vaḥīd  2  رئیس جمهور اندونزی(1999)   اشخاص   آسیاى جنوب شرقی
 749  عبدالرحمن، طه  Abd al-Rahmān,Tahā  2  متفکر و فیلسوف صوفی مآب مغربی   اشخاص   آفریقا
 750  عبدالرحمن،عایشه(بنت الشاطیء)*  ʿAbd al-RaḥmānʿĀisha (Bint al –shāti’)*  2  از نویسندگان و قران پژوهان معاصر مصری   اشخاص   آفریقا
 751  عبدالرحمن،عمر(مصر)*  ʿAbd al –Rahmān,ʿUmar*  2  رهبر الجماعه الاسلامیه مصر   اشخاص   آفریقا
 752  عبدالرزاق السنهوری*  ʿAbd al-Razzāq al-Sanhūrī*  2  حقوقدان و نظریه پرداز حقوقی مصر   اشخاص   آفریقا
 753  عبدالله بن حسین  ʿAbd-allah b. Husain  ارجاع  نک سلسله:هاشمی   اشخاص   خاورمیانه
 754  عبدالناصر، جمال  ‘Abd al-Nāsir, Jamāl  ارجاع  نک: جمال عبدالناصر   اشخاص   آفریقا
 755  عبده،محمد*  ‘Abdu، Muḥammad*  2  دانشمند و مصلح مسلمان مصری   اشخاص   آفریقا
 756  عتبات  ‘Atabāt ( Iraq)  ارجاع   نک: مکه نک:مدینه   جغرافیا   خاورمیانه
 757  عثمانی گری جدید*  Yeni Osmanlıcılık- Neo-Ottomanism*  3  جریانی که در تقابل با رد میراث عثمانی توسط اوزال شکل گرفت و به دکترین تاثیر گذار ترکیه در جهان اسلام منجر شد و تاکنون نیز ادامه دارد   مفاهیم   ترکیه و عثمانى
 758  عثمانی، خلافت  Osmanlı Hilafeti (Ottoman, Khalifat/ Ottoman, Caliphate)  10  مشهورترین و بحث انگیزترین دعوی سیاسی-مذهبی عثمانی بالاخص در تاریخ معاصر   مفاهیم   ترکیه و عثمانى
 759  عثمانیان جوان*  jeunes ottomans)Genç Osmanlılar؛ Young Ottoman(*  6  جبهه ای از روشنفکران اصلاح طلب و اسلام گرا برخاسته از متن جامعه( طبقه میانی)   احزاب   ترکیه و عثمانى
 760  عثمانیه،دانشگاه  Osmania University  2  دانشگاهی درحیدرآباد، تاسیس 1918   نهادها hacked by sir.h4m1d   شبه قاره