نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 701  شهادت  Martyrdom (Shahādat)  8  کشته شدن در راه خدا در جنگ و جهاد با دشمنان   مفاهیم   مفاهیم
 702  شهید جاوید  Shahīd-e Jāwīd  2  کتابی درباره حضرت امام حسین (ع) و واقعه کربلا   کتب   ایران
 703  شیبانی،سلسله*  Shaībānīd, Dynasty*  1  سلسله هم عصرصفوی و افشاری در ماوراء النهر   خاندان   ماوراءالنهر و قفقاز
 704  شیخ شامل*  Shaikh Shāmil*  2  رهبرمسلمانان داغستان وچچن از1859-1830   اشخاص   ماوراءالنهر و قفقاز
 705  شیخیه*  Shaikhīyya*  3  از فرقه های مذهبی شیعه که به دست شیخ احمد احسایی بنیاد شد   فرق و مذاهب   ایران
 706  شیراز  Shiraz  ارجاع  نک:ایران   جغرافیا   ایران
 707  شیرازی، میرزا محمدتقی*  Shīrāzī,Muhammad Taqī(Mirza)*  1  از مراجع تقلید و رهبر انقلاب 1920م عراق   اشخاص   خاورمیانه
 708  شیرازی، میرزامحمدحسن  Shīrāzī, Muḥammad Ḥasan  ارجاع  نک: میرزای شیرازی   اشخاص   ایران
 709  شیروانی، سید عظیم  Shīrvanī,Seyyed ‘Azīm  1  شاعر مشهور آذربایجان   اشخاص   ماوراءالنهر و قفقاز
 710  صابر طاهرزاده، میرزا علی اکبر*  Saber Taḥerzade, Mīrzā ‘Alī Akbar*  3  شاعر برجسته آذربایجان و سردبیر هوپ هوپ نامه   اشخاص   ماوراءالنهر و قفقاز
 711  صبح امروز  Sobh-e Emrooz, news paper  1  روزنامه اصلاح طلب طرفدار پرزیدنت خاتمی در ایران   رسانه   ایران
 712  صبرا وشتیلا*  Sabrā & shatilā*  2  دو اردوگاه پناهندگان فلسطین   رویدادها   خاورمیانه
 713  صدام حسین*  Saddam Ḥusain*  4  رئیس جمهور سابق عراق   اشخاص   خاورمیانه
 714  صدای آمریکا  Voice Of America (VOA)  2  تلوزیون فارسی زبان آمریکایی   رسانه   ایران
 715  صدر، آمنه*  Sadr, Amineh*  1  اسلام پژوه و مبارز از خاندان صدر   اشخاص   خاورمیانه
 716  صدر،امام موسی*  Ṣadr, Imām Mūsā*  6  موسس جنبش امل ، رهبر دینی و سیاسی شیعیان لبنان   اشخاص   خاورمیانه
 717  صدر،سیدمحمدباقر*  Ṣadr, sayyed Muhammad Bagīr*  3  متفکر و رهبرسیاسی-مذهبی متنفذ عراق   اشخاص   خاورمیانه
 718  صفویه ، سلسله*  Safavid Dynasty*  5  سلسله ای حکمران در قرن 18 و 19 در ایران   خاندان   ایران
 719  صوراسرافیل*  Ṣūr-e Isrāfīl*  2  روزنامه ای منتشره در دوران مشروطه در ایران   رسانه   ایران
 720  صهیونیسم  Zionism  20  ایدلوژی ملی گرا و نژاد پرستانه برای گسترش سلطه یهودیان در قرن بیستم   مفاهیم   مفاهیم