نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 681  سینما درجهان اسلام*  Cinema in the Islamic World*  15     مفاهیم   عمومی اسلام
 682  شافعی  Shafeʿī  2  یکی از مذاهب چهار گانه اهل سنت   فرق و مذاهب   عمومی اسلام
 683  شبه قاره   subcontinent  6     جغرافیا   شبه قاره
 684  شرف الدین، سید عبدالحسین*  Sharaf al-dīn, seyyed abd al-husien*  2  از علما و روحانیان برجسته لبنان   اشخاص   خاورمیانه
 685  شرق شناسی*  Orientalism*  12  مطالعه تخصصی متون اصلی،فرهنگ و مجموعه مطالعات علوم انسانی شرق توسط غربیان   مفاهیم   مفاهیم
 686  شریعت  Shariya  10     مفاهیم   مفاهیم
 687  شریعتمداری،سیدکاظم*  Sharī ‘atmadārī, Muḥammad Kāzim*  2  فقیه و مجتهد معاصرشیعه   اشخاص   ایران
 688  شریعتی، علی*  Sharī‘atī, ʿAli*  8  متفکر و ایدئولوگ مسلمان ایرانی   اشخاص   ایران
 689  شریعتی،محمدتقی  Sharī‘atī, Moḥammad Taqī  ارجاع  نک: کانون نشر حقایق دینی   اشخاص   ایران
 690  شریف زاده، فتح الله  Sharif zādah, Fathallāh  1  مفتی تاجیک که در 1991 کشته شد   اشخاص   ماوراءالنهر و قفقاز
 691  شریف مکه (حسین بن علی)  Husain b.‘Alī  3  از خاندان هاشمی از سال ۱۹۰۸ میلادی و بر مناطق مکه و حجاز استیلا داشتند   اشخاص   خاورمیانه
 692  شکری احمدمصطفی  Shuqayrī, Aḥmad  2  از رهبران جماعه التفکیر و الهجره اعدام در1945   اشخاص   آفریقا
 693  شکیب،ارسلان*  Shakib Arsalan*  2  متفکر و نویسنده لبنانی   اشخاص   خاورمیانه
 694  شلتوت،محمود*  Shaltūt, Maḥmūd*  2  از دانشمندان مبارز الازهر   اشخاص   آفریقا
 695  شمس الدین ،محمد مهدی*  Shams al-dīn, Muhammad Mahdī*  2  از دانشمندان شیعی لبنان   اشخاص   خاورمیانه
 696  شورا*  (Consultation )Shawrā*  12  رایزنی و مشورت در امور مهم سیاسی و اجتماعی   مفاهیم   مفاهیم
 697  شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل*  U.N Economic and Social Council (ECOSOC)*  3  رکن اجتماعی اقتصادی سازمان ملل   نهادها hacked by sir.h4m1d   بین الملل
 698  شورای حقوق بشر*  Human Rights Council*  3  رکن جدید سازمان ملل برای حفظ و پیشبرد حقوق بشر   نهادها hacked by sir.h4m1d   بین الملل
 699  شورای همکاری خلیج فارس*  Cooperation Council for The Arab State of The Gulf*  6  تشکیلاتی سیاسی،نظامی،اقتصادی که درتاریخ 25می1981 ازسوی هفت کشورعربی حوزه خلیج فارس در ابوظبی ایجاد گردید   نهادها hacked by sir.h4m1d   خاورمیانه
 700  شوکت علی خان  Shaukat Ali Khan  2  رهبر نهضت خلافت در هند، خواستار انتخابات مجزا برای مسلمانان   اشخاص   شبه قاره