نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 41  جنگ جهانی اول*  World War I*  14     رویدادها   بین الملل
 42  بانک جهانی*  World Bank*  1  موسسه مالی جهانی برای کمک به توسعه و کاهش فقر   نهادها hacked by sir.h4m1d   بین الملل
 43  کشف حجاب*1314  Women\'s Veiling Emancipation 1935*  3  برداشتن چادر و حجاب اسلامی از زنان ایران به زور و عنف در راستای برنامه های غربی سازی ایران در عهد رضا شاه   رویدادها   ایران
 44  زن در جهان در اسلام  Women in the Muslim World  12  موقعیت اجتماعی،حقوق و وظایف زن در جهان اسلام   مفاهیم   عمومی اسلام
 45  انقلاب سفید*  White Revolution(Irān)*  2  اصلاحات محمد رضا شاه در دهه 1340 شمسی در ایران   رویدادها   ایران
 46  ولایت امت  Welāyāt-e Ummāt  ارجاع  نک:شمس الدین، محمد مهدی ؛ ولایت فقیه   مفاهیم   مفاهیم
 47  ولایت فقیه  Welāyāt-e faqīh  16  اداره امور مسلمین توسط فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت   مفاهیم   مفاهیم
 48  ولایت فقیه  Welāyāt-e faqīh  2  کتابی از آیت الله خمینی   کتب   ایران
 49  ولایت  Welāyāt  ارجاع  نک :‌ولایت فقیه   مفاهیم   مفاهیم
 50  وقف*  Waqf/Endowment*    اختصاص اموال و دارایی برای هدف های عام المنفعه و مذهبی   مفاهیم   مفاهیم
 51  وقایع الاتفاقیه*  Waqāiʿ al -Itifāqīya*  1  روزنامه ای دولتی منتشر در زمان ناصرالدین شاه قاجار   رسانه   ایران
 52  وجیه الحویدر*  Wajīh al-Ḥuwaider*  2  از فعالین حقوق زن در عربستان سعودی   اشخاص   خاورمیانه
 53  وحید بهبهانی*  Wahīd Bihbahānī*  1  عالم بزرگ شیعی که با اندیشه اخباری گری مبارزه کرد   اشخاص   ایران
 54  صدای آمریکا  Voice Of America (VOA)  2  تلوزیون فارسی زبان آمریکایی   رسانه   ایران
 55  واقعه خیریه / فرخنده  Vaka-i Hayriye  ارجاع  نک:اصلاحات: ترکیه   رویدادها   ترکیه و عثمانى
 56  ازبکستان*  Uzbekistan*  10  کشوری جمهوری در آسیای مرکزی   جغرافیا   ماوراءالنهر و قفقاز
 57  اصولیون و اخباریون  Usulids and Akhbarids  ارجاع  نک: اخباریون و اصولیون   مفاهیم   مفاهیم
 58  اردو، زبان*  Urdu Language*  4  زبان اکثر مسلمانان شبه قاره   مفاهیم   شبه قاره
 59  نهضت  uprising  5  جنبش های فکری،اجتماعی در جهان اسلام   مفاهیم   مفاهیم
 60  اعلامیه جهانی حقوق بشر*  Universal Declaration of Human Rights(UDHR)*  2  اعلامیه ای 30 ماده ای مصوب در 1948   قراردادها   بین الملل
  قبلي   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   بعدي