نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 41  آذربایجان ، واقعه*  Adharbayjān,Event*  2  برنامه فرقه دموکرات برای خود مختاری و جدایی آذربایجان از ایران   رویدادها   ایران
 42  آذربایجان*  Adharbayjān*  8  جمهوری مستقل در منطقه قفقاز   جغرافیا   ماوراءالنهر و قفقاز
 43  آفاق خوجه*  Āfāq Khūji*  1  دولتمرد ترکستان شرقی و رهبر مسلمانان   اشخاص   ماوراءالنهر و قفقاز
 44  افغانستان*  Afghanistan*  20  جمهوری اسلامی افغانستان درمرکز قاره آسیا   جغرافیا   شبه قاره
 45  افغانی،جمال الدین  Afqani, Jamal al-din  ارجاع  نک: اسد آبادی، جمال الدین   اشخاص   ایران
 46  آفریقا(قاره)*  Africa (Continent)*  12  بررسی جغرافیاییُ سیاسی و اجتماعی قاره آفریقا و وضعیت مسلمانان در آن   جغرافیا   آفریقا
 47  افشاریه*  Afsharid*  2  از سلسله های ایران   خاندان   ایران
 48  مجمع جهانی اهل بیت  Ahl-e Bayt Global Association (Majmaʿ-e Jahāni-ye Ahl-e Bayt)  1  سازمانی فرهنگی برای نظارت بر امور پیروان اهل بیت به دستور رهبر معظم ایران از1369 آغاز به کار کرد   نهادها hacked by sir.h4m1d   ایران
 49  اهل حل وعقد*  Ahl-e Ḥal va ‘Aqd*  2  گروهی از سرشناسان قبایل و جوامع اسلامی صاحب رای در امور عمومی   مفاهیم   مفاهیم
 50  احمد جبریل  Ahmad Jibril  ارجاع  نک: جبهه آزادیبخش برای آزادی فلسطین، فرماندهی کل   اشخاص   آفریقا
 51  احمد خان، سید*  Aḥmad Khān, Sir Sayyed*  3  سیاست مدار و روشنفکر هندی   اشخاص   شبه قاره
 52  احمد شاه قاجار*  Aḥmad Shāh (Qājār Dynasty)*  3  آخرین پادشاه سلسله قاجاریه   اشخاص   ایران
 53  احمدشاه مسعود*  Aḥmad Shāh Mas‘ūd*  3  فرمانده مجاهدین در جنگ با شوروی، وزیر دفاع و بعد رهبر ائتلاف شمال(1953-2001)   اشخاص   شبه قاره
 54  یاسین، احمد*  Ahmad Yāsin*    رهبر عضوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین   اشخاص   خاورمیانه
 55  احمدیه*  Aḥmadiyya*  3  گروهی از پیروان میرزا غلام احمد قدیانی(مدعی مجدد قرن چهاردهم)   فرق و مذاهب   شبه قاره
 56  اخباریون و اصولیون*  Akhbārīds and Usūlīds*  10  صاحبان دو گرایش متضاد در کشف احکام شرعی در میان عالمان شیعه   مفاهیم   مفاهیم
 57  اختر، روزنامه*  Akhtar, Newspaper*  1  روزنامه ایرانی که در ترکیه منتشر می شد   رسانه   ایران
 58  آخوندخراسانی، محمدکاظم*  Ākhūnd-e Khurāsānī, Muḥammad Kāzim  2  متفکر و مصلح شیعه در قرون 19 و 20   اشخاص   ایران
 59  آخوندزاده، میرزا فتحعلی*  Ākhūndzāde, Mīrzā Fath ʿAlī*  3  نویسنده و نمایشنامه نویس ایرانی تبار با اندیشه های اصلاح طلبانه   اشخاص   ایران
 60  آکشام، روزنامه  Akşam, Gazete- Aksham, Newspaper  ارجاع  روزنامه مخالف و منتقد حزب عدالت و توسعه. نک: روزنامه و روزنامه نگاری در جهان اسلام:عثمانی-ترکیه   رسانه   ترکیه و عثمانى
  قبلي   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   بعدي