نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 501  حلبی،محمود*  Ḥalabi-Maḥmud*  1  موسس انجمن حجته   اشخاص   ایران
 502  حماس ،جنبش*  Hamās (Harakat al-Muqawama al-Islamiyah)/Islamic Resistance Movement*  10  نام اختصاری برای یکی از مهمترین جنبشهای آزادیبخش فلسطین، موسوم به حرکه المقومه الاسلامیه   احزاب   خاورمیانه
 503  حمدی ، احمد جان مخدوم  Ḥamdi, aḥmad jān makhdūm  1  از رهبران جدیدیه   اشخاص   ماوراءالنهر و قفقاز
 504  حمزه بیگ  Ḥamza Beg(Īmām)  1  امام داغستان که دراواخرقرن نوزدهم علیه استبداد روس ها قیام کرد.   اشخاص   ماوراءالنهر و قفقاز
 505  حنبلی  Hanbali  5  یکی از مذاهب چهار گانه اهل سنت   فرق و مذاهب   عمومی اسلام
 506  حنفی*  Hanafi*  2  یکی از مذاهب چهار گانه اهل سنت   فرق و مذاهب   عمومی اسلام
 507  حوادث سیواس  Sivas Katliamı- Sivas Massacre  ارجاع  کشتاری است که بدست سنی های تندرو انجام شد و 33تن از شیعیان علوی در جریان برگزاری جشن شانزدهمین قرن چکامه سرای بنام علویان پیر سلطان ابدال در ه   رویدادها   ترکیه و عثمانى
 508  حوزه علمیه  Huze,Elmiye  4  مرکز آموزش علوم دینی در جهان تشیع   نهادها hacked by sir.h4m1d   عمومی اسلام
 509  حوزه علمیه اصفهان  Huze,Elmiye Isfahān  4     نهادها hacked by sir.h4m1d   ایران
 510  حوزه علمیه تهران  Huze,Elmiye Tehrān  6     نهادها hacked by sir.h4m1d   ایران
 511  حوزه علمیه قم  Huze,Elmiye Qom  10     نهادها hacked by sir.h4m1d   ایران
 512  حوزه علمیه مشهد  Huze,Elmiye Mashhād  4     نهادها hacked by sir.h4m1d   ایران
 513  حوزه علمیه نجف  Huze,Elmiye Najaf  10     نهادها hacked by sir.h4m1d   خاورمیانه
 514  خاتمی، سید محمد  Khātami, Muhammad  2  رییس جمهور اصلاح طلب ایران   اشخاص   ایران
 515  خالد بن عبد العزیز  Khālid b. Abd al-aziz  ارجاع  نک: آل سعود   اشخاص   خاورمیانه
 516  خامنه ای، آیت الله سید علی  Khamenei ,sayyed ‘Alī    دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران   اشخاص   ایران
 517  خاورمیانه  Middle East  4  عنوانی برای ناحیه ای بزرگ در جنوب غربی آسیا و شمال شرقی افریقا   جغرافیا   خاورمیانه
 518  خبرگزاریها  News Agencies  10     رسانه   عمومی اسلام
 519  خدیجه(ع)*  Khadīja*  1  نخستین همسر حضرت رسول (ص)   اشخاص   عمومی اسلام
 520  خدیوهای( مصر)*  Khadīvs Dynasty (of Egypt)*  1  سلسله ای از حاکمان مصر بنیانگذار آن محمد علی پاشا   اشخاص   آفریقا