نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 401  جعفربن محمدالصادق(ع)*  Ja‘far Ībn Muḥammad al-Ṣādīq*  4  امام ششم شیعیان   اشخاص   عمومی اسلام
 402  جلال بایار  Celâl Bayar- Jalal Bayar  ارجاع  نخست وزیر و موسس اولین اپوزسیون مخالف آتاتورک   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 403  جلالی، قیام ها  Jalāly)Celali İsyanlari  3  مجموعه ای از شورش ها و قیام ها که در طول دو قرن در شرق آناطولی، برپا گردید،منسوب به رهبر شورش به نام جلال   مفاهیم   ترکیه و عثمانى
 404  جماعت اسلامی رزمنده لیبی*  The Libyan Islamic Fighting Group*  2  گروه اسلامی مبارز در لیبی، تاسیس ۱۹۹۰   احزاب   آفریقا
 405  جماعت اسلامی(پاکستان)*  jamā‘at al-Islāmīyya*  8  تشکیلات سیاسی موثر در هند و پاکستان تاسیس توسط مودودی در لاهور 1941   احزاب   شبه قاره
 406  جماعه العلماء فی النجف الاشرف*  Jamā ‘a al-‘Ulamā fi al-Najaf al-ashraf*  1  انجمنی از عالمان نو اندیش در موضوع آموزش دینی در نجف   نهادها hacked by sir.h4m1d   خاورمیانه
 407  جماعه المسلمین ( التکفیر والهجره)  Jamā‘at al- Muslimīn (al-Takfīr wa al- Hijra)  2  از سازمانهای منشعب از اخوان المسلمین   احزاب   آفریقا
 408  جمال الحسینی*  Jamāl al-Ḥusainī*  2  از محققان و مورخان مدرسه سالطانیه هرات   اشخاص   خاورمیانه
 409  جمال الدین واعظ اصفهانی*  Jamāl al-Dīn Vāʿiz-e Eṣfahānī*  2  روحانی مبارز دوران انقلاب مشروطه ایران   اشخاص   ایران
 410  جمال پاشا  Cemal Paşa )Jamal Pashā(  2  ضلعی از مثلث پاشایان که در سالیان پایانی امپراطوری قدرت را در دست داشتند نک: اتحاد و ترقی، کمیته   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 411  جمال، عبدالناصر*  ‛Abd al –Nāsir, Jamāl*  3  رئیس جمهور فقید مصر   اشخاص   آفریقا
 412  جمخانه(جمع خانه)  Cemhane  ارجاع  نک: علوی   نهادها hacked by sir.h4m1d   ترکیه و عثمانى
 413  جمعیت اسلامی افغانستان*  Jamʿīyyat-e Islamī-e Afganistan*  2  حزبی اسلامی به رهبری برهان الدین ربانی تاسیس در 1974 علیه حکومت وقت افغانستان   احزاب   شبه قاره
 414  جمعیت العلمای پاکستان 1925  jamۥʿīyyat ۥʿUlamā-e- pakistan (JUP)  2  گروهی از علمای نهضت دئوبندی به رهبری فضل الرحمن     شبه قاره
 415  جمعیت العلمای هند*  Jamʿīyyat ʿulamā-y- Hind (JUH)*  3  گروهی از علمای نهضت دئوبندی   احزاب   شبه قاره
 416  جمعیت خیریه بانوان مسلمان  Jam‘iyyat-e Kheyriyy-e Banovan-e Mosalman  1  گروهی از بانوان مسلمان که در 1950 این جمعیت را با حمایت مالی زین العابدین تقی اف، برای تحصیل تاسیس شد   احزاب   ماوراءالنهر و قفقاز
 417  جمعیت روشنفکران آذربایجان  Jam‘iyyat-e Roshanfekran-e Adharbayjān  1  بنیانگذاری شده در 1950 م   احزاب   ماوراءالنهر و قفقاز
 418  جمعیت زنان جمهوری اسلامی*  Jamʿiyyat-e Zanān-e Jūmhurī-y Islāmi*  1  تشکل غیر دولتی زنان در ایران   احزاب   ایران
 419  جمعیت علمیه عثمانی  Cemiyet-I İlmiye-I Osmaniye- Ottoman Scientific Society  ارجاع  جمعیتی متعلق به دوره تنظیمات نک: تنظیمات   احزاب   ترکیه و عثمانى
 420  جمعیه الشبان المسلمین(مصر)  al- Jam‘īyyat al- shubbān al-Muslimīn  ارجاع  نک احزاب درجهان اسلام و مصر   احزاب   آفریقا