نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 381  جاهلیت*  Jāhilīya*  2  دوره ای ازفرهنگ عرب پیش از اسلام (دوران شرک و بت پرستی)   مفاهیم   مفاهیم
 382  جبهه آزادیبخش جامو وکشمیر  Jammu Kashmir Liberation Front (JKLF)  5  تاسیس در 1947توسط شهید مقبول بات،دومین سازمان چریکی قوی درکشمیر،به رهبری امان ا... خان   احزاب   شبه قاره
 383  جبهه خلق برای آزادی فلسطین، فرماندهی کل  The Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command  2  تشکل سیاسی و نظامی چپ گرا برای آزاد سازی فلسطین   احزاب   خاورمیانه
 384  جبهه خلق برای آزادی فلسطین( جرج حبش)*  Popular Front for Liberation of Palestine*  2  تشکل سیاسی و نظامی چپ گرا برای ازاد سازی فلسطین تاسیس در 1970م   احزاب   خاورمیانه
 385  جبهه مشارکت ایران اسلامی  Mushārikat-e Iran-e Islāmi, Party  3  حزبی که در دوران اصلاحات (1376_1384) در ایران تاسیس شده است   احزاب   ایران
 386  جبهه ملی اسلامی(افغانستان)  Islamic National Front  1  حزبی پشتون از پیروان احمد گیلانی در دهه 90   احزاب   شبه قاره
 387  جبهه ملی اسلامی(مصر)  Islamic National front  ارجاع  نک: احزاب درجهان اسلام(مصر)   احزاب   آفریقا
 388  جبهه نجات بخش اسلامی(الجزایر)  Islamic Salvation Front (Algeria)  7  از سازمانهای انقلابی و اسلامگرای الجزایر   احزاب   آفریقا
 389  جبهۀ آزادیبخش خلق اریتره  Eritrcan People's Libertion Front  ارجاع  نک: اریتره   احزاب   آفریقا
 390  جبهۀ آزادیبخش صحرای غربی  Polisario Liberation Front  ارجاع  نک : پولیساریو   احزاب   آفریقا
 391  جبهۀ آزادیبخش ملی(الجزایر)*  National Liberation Front (Algeria)*  5  سازمان آزادیبخش ملی برای استقلال الجزایر از استعمار فرانسه   احزاب   آفریقا
 392  جبهۀ التحریر الظفار/ جبهه آزادی بخش ظفار*  Jibha al-taḥrīr al-Zufār*  2  عنوان تشکلی سیاسی – نظامی و طرفدار انقلاب مسلحانه با گرایشهای مارکسیستی   احزاب   خاورمیانه
 393  جبهۀ دموکراتیک خلق برای آزادی فلسطین*  Democratic Front for the Libberation of Palestine(DFLP)*  3  از تشکلهای مهم و موثر برای آزادی فلسطین به رهبری نایف حواتمه، با گرایشهای ملی گرایانه.   احزاب   خاورمیانه
 394  جبهۀ عمل اسلامی*  Jibha al-ʿAmal al- Islāmī*  2  تشکل سیاسی اسلامی در لبنان و سپس اردن   احزاب   خاورمیانه
 395  جبهۀ قومی -اسلامی سودان  National- Islamic Front (Sudan)  2  سازمانی انقلابی و اسلامگرا به رهبری حسن الترابی در سودان   احزاب   آفریقا
 396  جبهۀ متحد ملی اسلامی بنگلادش  Islamic National united Front of Bangladesh  3  جبهه سیاسی به رهبری حزب جاتیا (ارشاد)   احزاب   شبه قاره
 397  جبهۀ ملی آزادیبخش مورو  Moro National Liberation Front (MNLF)  2  به رهبری نورموسیوواری،اولین ومهمترین تشکل مسلمانان جنوب فیلیپین ازسال1968   احزاب   آسیاى جنوب شرقی
 398  جبهۀ ملی ایران*  Jibhe-ye Melli-ye Irān/National Front of Iran*  12  رای ملی کردن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق تشکلی   احزاب   ایران
 399  جدیدیه، نهضت*  Jadīdism*  4  نهضت روشنفکران مسلمان سده نوزدهم در روسیه   احزاب   ماوراءالنهر و قفقاز
 400  جزایر قمر (کموروس)  Union of the Comoros  4  کشور-جزیره ای مسلمان در جنوب غربی افریقا   جغرافیا   آفریقا