نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 21  عروه الوثقی*  ‘Urvāt-al-Vothqā (Newspaper)*  2  روزنامه با مدیریت سید جمال الدین اسد آبادی   رسانه   ایران
 22  جمال، عبدالناصر*  ‛Abd al –Nāsir, Jamāl*  3  رئیس جمهور فقید مصر   اشخاص   آفریقا
 23  شورا*  (Consultation )Shawrā*  12  رایزنی و مشورت در امور مهم سیاسی و اجتماعی   مفاهیم   مفاهیم
 24  بورکینافاسو*  *Burkina Faso  4  کشوری در افریقای غربی که تا 1987م ولتای علیا نام داشت   جغرافیا   آفریقا
 25  عبدالحمید دوم*  ab’dul Hamid II)İkinci Abdulhamit, Sultan(*  8  آخرین سلطان مقتدر عثمانی و بحث انگیز ترین سلطان این سلسله   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 26  عبدالرحمن، طه  Abd al-Rahmān,Tahā  2  متفکر و فیلسوف صوفی مآب مغربی   اشخاص   آفریقا
 27  ابدالی، سلسله  Abdālī Dynasty  ارجاع  نک :درانی،سلسله   خاندان   خاورمیانه
 28  عبد الغفار خان  Abdul Qafar Khan  2  از رهبران نهضت آزادی خواهانه هند و از پیشگامان فلسفه عدم تشدد   اشخاص   شبه قاره
 29  جودت، عبدالله*  Abdullah Cevdet- Abdullah Javdat*  2  از روشنفکران و واضحان اخذ تمدن اروپایی که عقایدش بعد ها در بنیان های لائیک تاثیرگذار بود   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 30  سقط جنین*  Abortion*  4  پایان دادن تعمدی به حیات جنین   مفاهیم   مفاهیم
 31  ابو عمار  Abū Ammār  ارجاع  نک: عرفات، یاسر   اشخاص   خاورمیانه
 32  باعشیر، ابوبکر*  Abu bakr Bashir*  2  رهبر سازمان جماعت اسلامی اندونزی   اشخاص   آسیاى جنوب شرقی
 33  ابوغریب،زندان*  Abū Ghuraib. Prison*  3  زندانی در غرب بغداد از دورۀ صدام حسین و مورد استفادۀ نیروهای ائتلاف   نهادها hacked by sir.h4m1d   خاورمیانه
 34  ابوجهاد*  Abū Jihād*  1  از رهبران الفتح   اشخاص   خاورمیانه
 35  ابوموسی*  Abū Mūsā*  3  یکی از جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس   جغرافیا   ایران
 36  ابوزید، نصر حامد*  Abu Zeid, Nasr Hāmid *  3  متفکر معاصر عرب   اشخاص   آفریقا
 37  ابو ایاد*  Abū- iyād*  1  از اعضای سازمان آزادیبخش فلسطین   اشخاص   خاورمیانه
 38  فرهنگستان  Academy  12  نهادها و مراکزعلمی- پژوهشی که مرجع پژوهشهای علمی اند   نهادها hacked by sir.h4m1d   عمومی اسلام
 39  عدالت و توسعه ( حزب)  Adalet ve Kalkınma Partisi  6  نک: احزاب در جهان اسلام:عثمانی-ترکیه   احزاب   ترکیه و عثمانى
 40  آذربایجان خلق جمهوریتی  Adharbayjān Khalgh Jomhuryyati  ارجاع  نک: آذربایجان، جمهوری   جغرافیا   ماوراءالنهر و قفقاز
  قبلي   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   بعدي