نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 341  ارسوی، محمد عاکف*  Ersoy, Mehmet Akif )Arsuy,Muhammad ‘Akif(*  2  اندیشمند، ادیب، شاعر و اسلام گرای اصلاح طلب   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 342  اتیوپی*  ethiopia*  6     جغرافیا   آفریقا
 343  پاکسازی قومی  Ethnic Cleansing  5  سیاستی مبتنی بر جداسازی و کشتار مردم بر حسب قومیت آنها   مفاهیم   مفاهیم
 344  اروپا، مسلمانان  Europe, Muslims in  10  وضعیت مسلمانان در اروپا   جغرافیا   اروپا و آمریکا
 345  مجلس خبرگان*  Experts Assembly (Expediency Assembly)*  3  مجلس انتخابی در ایران برای تعیین رهبری و نظارت بر عملکرد رهبر   نهادها hacked by sir.h4m1d   ایران
 346  ائتلاف شمالی*  Eʾtilāf-e Shumāli(North Allinace)*  4  جبهه متحدین اسلامی ملی برای نجات افغانستان ، سازمان مرکزی سیاسی –نظامی دولت اسلامی افغانستان   احزاب   شبه قاره
 347  فضل الرحمان*  Faḍl al- Raḥman*  4  فیلسوف،معلم واصلاح گربرجسته اسلامی درپاکستان   اشخاص   شبه قاره
 348  فضل الله،محمدحسین(لبنان)*  Faḍl al-allah,Muhammad Husain*  2  از علما و مراجع برجسته لبنانی   اشخاص   خاورمیانه
 349  فیضیه،مدرسه*  Faizīyya , Madrasa*  1  مدرسه ای در حوزه علمیه قم   نهادها hacked by sir.h4m1d   ایران
 350  تنظیم خانواده  Family planning  8  بحث فقهی کنترل جمعیت   مفاهیم   مفاهیم
 351  فانون، فرانتس*  Fanon,frantz*  2  نویسنده، روانپزشک و نظریه پرداز ضد استعمار فرانسه در الجزایر   اشخاص   آفریقا
 352  فقیه  Faqīh  ارجاع  نک:فقه   مفاهیم   مفاهیم
 353  فرنگی محل  Farangī Mahall  3  مدرسه ای دینی و موثر در لکنهو(ایالت اتراپرادش)هند   نهادها hacked by sir.h4m1d   شبه قاره
 354  فرحت، عباس*  Farḥat, Abbās*  2  رهبر«اتحادیۀ دموکراتیک بیانیۀ الجزایر»نخست وزیر «حکومت موقت جمهوری الجزایر»درتونس   اشخاص   آفریقا
 355  فراخان، لوییس*  Farrakhān, Louis*  1  رهبرحزب ملت اسلام در آمریکا   اشخاص   اروپا و آمریکا
 356  فارس، خبرگزاری  Fars, news agency  ارجاع  نک: خبرگزاریها: ایران   رسانه   ایران
 357  فتح الاسلام *  Fatah al-Islam (Conquest of Islam)*  2  گروه اسلامگرای مسلح در لبنان   گروه ها   خاورمیانه
 358  فتحعلی شاه قاجار*  Fatḥ ‘Alī Shāh Qājār*  3  دومین شاه سلسله قاجار در ایران   اشخاص   ایران
 359  فتح،جنبش*  Fatḥ movement*  4  جنبش ملی گرای فلسطین تاسیس در سال ۱۹۶۵ توسط یاسر عرفات   گروه ها   خاورمیانه
 360  فتحی شقاقی*  Fatḥī Shaqāqī*  1  بنیانگذار جنبش جهاد اسلامی فلسطین   اشخاص   خاورمیانه