نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 321  عثمانیه،دانشگاه  Osmania University  2  دانشگاهی درحیدرآباد، تاسیس 1918   نهادها hacked by sir.h4m1d   شبه قاره
 322  شرق شناسی*  Orientalism*  12  مطالعه تخصصی متون اصلی،فرهنگ و مجموعه مطالعات علوم انسانی شرق توسط غربیان   مفاهیم   مفاهیم
 323  مساله شرق*  orientalis problem (Şark Sorunu /meselesi)*  6  فرایند بلند و پیچیده مجموعه ستیزه های غرب- شرق که در نهایت به چگونگی تبیین سرنوشت عثمانی اطلاق گردید   مفاهیم   ترکیه و عثمانى
 324  کشورهای صادرکننده نفت(سازمان اوپک)*  Organization of the Petroleum Exporting Countries( OPEC)*  8  سازمانی بین کشورهای صادر کننده نفت در جهت هماهنگی درصادرات و بازار   نهادها hacked by sir.h4m1d   بین الملل
 325  کشورهای عربی صادر کننده نفت*  Organization of Arab Petroleum Exporting Countries )OAPEC)*  3  سازمانی برای همکاری در سیاستهای انرژی کشورهای عربی، تاسیس در1968   نهادها hacked by sir.h4m1d   بین الملل
 326  سازمان وحدت افریقا  Organization of African Unity  5  سازمانی جهت وحدت کشورهای آفریقایی و ایفای نقش حقیقی در اقتصاد جهانی، تاسیس 1999   نهادها hacked by sir.h4m1d   بین الملل
 327  عمان*  Oman*  8  سلطان نشینی در جنوب شرقی شبه جزیره عربی   جغرافیا   خاورمیانه
 328  ملی شدن صنعت نفت،ایران*  Oil Nationalization Movement, Iran*  6  بررسی تاریخچه ملی شدن صنعت نفت ایران   رویدادها   ایران
 329  نفت و انرژی*  Oi & energy*  20     مفاهیم   مفاهیم
 330  غیبت  Occultation (Ghaiba)  ارجاع  نک:مهدویت   مفاهیم   مفاهیم
 331  اوجلان، عبدالله*  Öcalan,Abdullah(Ojalan, Abdulla)*  2  رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه که از آفریقا ربوده و در ترکیه زندانی می باشد   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 332  نعمانی ،شبلی*  Nuʿmānī,Muhammad Shiblī*  4  از معروفترین علمای روشنفکر جنبش خلافت هند   اشخاص   شبه قاره
 333  قیام نوزده دی، *1356  Nūzdah-e day 1979 Event*  1  قیام مردم قم علیه مقاله توهین آمیزبه حضرت امام، سرآغازقیام ملت ایران علیه رژیم پهلوی   رویدادها   ایران
 334  بدیع الزمان سعید نورسی*  Nursi, Bediüzzaman Said )Nursī, badīʿAl-Zamān Saʿīd(*  5  رهبر طریقت نور( نورجیه)   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 335  نوری،شیخ فضل الله*  Nūrī,Fazl al-allah*  3  عالم دینی دوره قاجار،مخالف بامشروطیت غیرمشروعه   اشخاص   ایران
 336  نورجی  Nurci(Nurji)  ارجاع  نک: بدیع الزمان سعید نورسی   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 337  نوروز  Norooz, news paper  1  ارگان حزب مشارکت   رسانه   ایران
 338  عدم تعهد،جنبش*  Non_Aligned Movement*  6  سازمانی بین المللی مبتنی بر عدم وابستگی به بلوک غرب و شرق   نهادها hacked by sir.h4m1d   بین الملل
 339  نظام جدید  Nizâm-I Cedid-New Order  ارجاع  به اصلاحات سلیم سوم اطلاق می شود ،نک: سلیم سوم   مفاهیم   ترکیه و عثمانى
 340  نیهال آتسیز، حسین  Nihal Atsız, Hüseyin- Nihal Atsiz, Hossein  ارجاع  حسین نیهال آتسیز از پیش قراولان نوپان‌توارنیسم و از نویسندگان متاخر این اندیشه در ترکیه نک: پانترکیسم   اشخاص   ترکیه و عثمانى