نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 301  بی بی سی*  British Broadcasting Company(B.B.C)*  7  بنگاه خبری بریتانیا   رسانه   اروپا و آمریکا
 302  بیت المقدس*  Bayt al-maqdīs)Jerusalem(*  8  شهر مشهور در فلسطین   جغرافیا   عمومی اسلام
 303  بیداری  Bīdāri (Newspaper)  ارجاع  نک:روزنامه ها در ایران   رسانه   ایران
 304  بیعت*  Bay‘aht*  4  پیمان اطاعت با امام یا حاکم   مفاهیم   مفاهیم
 305  پارس، خبرگزاری  Pars, news agency  ارجاع  نک: خبرگزاریها: ایران   رسانه   ایران
 306  پارلمان مسلمانان انگلیس  British Muslims Parliament  2  سازمانی که توسط کلیم صدیقی در لندن درسال 1992 تاسیس شد   نهادها hacked by sir.h4m1d   اروپا و آمریکا
 307  پاس،حزب  Pas party  3  یکی ازاحزاب اسلامی مهم درمالزی   احزاب   آسیاى جنوب شرقی
 308  پاکسازی قومی  Ethnic Cleansing  5  سیاستی مبتنی بر جداسازی و کشتار مردم بر حسب قومیت آنها   مفاهیم   مفاهیم
 309  پاکستان  Pakistan  20  جمهوری اسلامی پاکستان درجنوب آسیا منطقه ای بین آسیای مرکزی و خاور میانه   جغرافیا   شبه قاره
 310  پان اسلامیسم  Pan-Islamism  2  ایدئولوژی مبتنی بر یکپارچگی جهان اسلام و امت واحد   مفاهیم   مفاهیم
 311  پان ایرانیسم(ناسیونالیسم ایرانی)*  Pan-Iranism*  5  نظریه مبتنی بر برتری تمدن و فرهنگ اقوام ایرانی   مفاهیم   مفاهیم
 312  پان ترکیسم*  Pan-Turkism*  8  ایدئولوژی ملی گرا مبتنی بر وحدت سیاسی فرهنگی ترک   مفاهیم   ترکیه و عثمانى
 313  پان تورانیسم  Pan-Turanism  ارجاع  نک:پان ترکیسم   مفاهیم   مفاهیم
 314  پان عربیسم(ناسیونالیسم عرب)  Pan-Arabism  8  ایدئولوژی قومی گرای مبتنی بر وحدت سیاسی و فرهنگی اعراب   مفاهیم   مفاهیم
 315  پرچم(روزنامه)  Parcham(Newspaper)  ارجاع  نک:روزنامه ها در ایران   رسانه   ایران
 316  پرورش(روزنامه)*  Parwarish(Newspaper)*  1  روزنامه ای در ایران   رسانه   ایران
 317  پشتون  Pashtūn  2  طایفه ای از افغان ها که تاریخ معاصرشان با امپراتوری درانی آغاز می شود   جغرافیا   شبه قاره
 318  پطروس غالی*  Boutros Boutros Ghali*  2  دبیر کل اسبق مصری سازمان ملل   اشخاص   بین الملل
 319  پنج اصیلا/پانچاشیلا*  Pancasila (Five principles)*  3  اصول پنجگانه حاکم بر دولت و جامعه اندونزی در زمان استقلال   مفاهیم   مفاهیم
 320  پنجاب  Panjab  2  ایالتی در شمال غربی هند و شرق پاکستان   جغرافیا   شبه قاره
  قبلي   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   بعدي