نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 301  معاهده پاریس*  Paris Agreement*  1  منعقد در1879بین انگلیس و ایران که موجب ازدست رفتن هرات و کسب استقلال افغانستان درمقابل انگلیس ها گردید.   قراردادها   ایران
 302  پرچم(روزنامه)  Parcham(Newspaper)  ارجاع  نک:روزنامه ها در ایران   رسانه   ایران
 303  قیام پانزده خرداد*  Pānzdah-e khordād 1342 Uprising*  3  قیام مردم ایران علیه حکومت پهلوی در دفاع از امام خمینی در 1342   رویدادها   ایران
 304  پنجاب  Panjab  2  ایالتی در شمال غربی هند و شرق پاکستان   جغرافیا   شبه قاره
 305  پنج اصیلا/پانچاشیلا*  Pancasila (Five principles)*  3  اصول پنجگانه حاکم بر دولت و جامعه اندونزی در زمان استقلال   مفاهیم   مفاهیم
 306  پان ترکیسم*  Pan-Turkism*  8  ایدئولوژی ملی گرا مبتنی بر وحدت سیاسی فرهنگی ترک   مفاهیم   ترکیه و عثمانى
 307  پان تورانیسم  Pan-Turanism  ارجاع  نک:پان ترکیسم   مفاهیم   مفاهیم
 308  پان اسلامیسم  Pan-Islamism  2  ایدئولوژی مبتنی بر یکپارچگی جهان اسلام و امت واحد   مفاهیم   مفاهیم
 309  پان ایرانیسم(ناسیونالیسم ایرانی)*  Pan-Iranism*  5  نظریه مبتنی بر برتری تمدن و فرهنگ اقوام ایرانی   مفاهیم   مفاهیم
 310  پان عربیسم(ناسیونالیسم عرب)  Pan-Arabism  8  ایدئولوژی قومی گرای مبتنی بر وحدت سیاسی و فرهنگی اعراب   مفاهیم   مفاهیم
 311  سازمان آزادیبخش فلسطین/ساف*  Palestine Liberation Organization (PLO)*  10  سازمانی متشکل ازگروه های مختلف مبارز برای آزادسازی فلسطین   احزاب   خاورمیانه
 312  فلسطین  Palestine  20  سرزمینی باستانی با نقشی حساس در منطقه   جغرافیا   خاورمیانه
 313  مردم ، حزب*  Pakistan People Party (PPP)*  6  ازاحزاب مهم پاکستان به رهبری بی نظیربوتو   احزاب   شبه قاره
 314  پاکستان  Pakistan  20  جمهوری اسلامی پاکستان درجنوب آسیا منطقه ای بین آسیای مرکزی و خاور میانه   جغرافیا   شبه قاره
 315  پهلوی،رضاشاه*  Pahlavī, Rizā Shāh*  6  بنیانگذار و نخستین پادشاه سلسله پهلوی در ایران   اشخاص   ایران
 316  پهلوی، محمدرضاشاه*  Pahlavi, Muḥammad Rizā Shāh*  12  آخرین پادشاه سلسله پادشاهان ایرانی   اشخاص   ایران
 317  اوزال،تورگوت*  Özal Turgut*  2  موسس حزب مام میهن، اولین نخست وزیر و رئیس جمهور غیر نظامی بعد از کودتای کنعان اورل   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 318  اتحاد اسلام در عثمانی  Osmanlı İmparatorluğuda Islam Birligi (Ittihad-Islam ,Ottoman)  ارجاع  نک:عبدالحمید دوم   مفاهیم   ترکیه و عثمانى
 319  امپراتوری عثمانی*  Osmanlı İmparatorluğu- Ottoman Empire*  20  یک قدرت سیاسی امپراتوری، که از ۱۲۹۹ تا ۱۹۲۲ میلادی در منطقه مدیترانه حکومت می‌کرد   جغرافیا   ترکیه و عثمانى
 320  عثمانی، خلافت  Osmanlı Hilafeti (Ottoman, Khalifat/ Ottoman, Caliphate)  10  مشهورترین و بحث انگیزترین دعوی سیاسی-مذهبی عثمانی بالاخص در تاریخ معاصر   مفاهیم   ترکیه و عثمانى
  قبلي   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   بعدي