نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 281  بنیاد تاریخ ترک  Türk Tarih Kurumu- Turkish Historical Society  ارجاع  بنیادی که توسط مصطفی کمال پاشا با هدف نگارش تاریخ ترکان جهان تاسیس شد. نک آتاتورک   نهادها hacked by sir.h4m1d   ترکیه و عثمانى
 282  بنیاد زبان ترک  Türk Dil Kurumu - Turkish Language Association  ارجاع  بنیادی که توسط مصطفی کمال پاشا با هدف اشاعه و تروج زبان ترکی تاسیس شد. نک آتاتورک   نهادها hacked by sir.h4m1d   ترکیه و عثمانى
 283  بنیاد شهید*  Martyrs Foundation*  2  بنیادی که به فرمان امام خمینی برای حمایت از خانوادهای شهدا تاسیس شد   نهادها hacked by sir.h4m1d   ایران
 284  بنیاد مستضعفان  Mustaḍʿafān Foundation  2  موسسه ای با هدف حملیت از مستضعفان و جانبازان ، تاسیس به فرمان امام خمینی   نهادها hacked by sir.h4m1d   ایران
 285  بنیادهمدرد  Hamdard Foundation  ارجاع  نک:هند،مسلمانان نک: پاکستان   نهادها hacked by sir.h4m1d   شبه قاره
 286  بنین*  Benin*  4  کشوری در غرب افریقا کنار خلیج بنین   جغرافیا   آفریقا
 287  بوتو، بی نظیر*  Būttu, Binazir*  3  نخست وزیر پاکستان که در 2008 ترور شد.   اشخاص   شبه قاره
 288  بوتو، ذوالفقارعلی*   Bhūttu, Dhulfighar Ali*  2  سیاست مدار پاکستانی، رئیس جمهور 1971 - 1973 ونخست وزیر از 1973 -1977   اشخاص   شبه قاره
 289  بوحیرد، جمیله*  Buhrayd, Jamīla*  2  مبارز الجزایری در جریان استقلال   اشخاص   آفریقا
 290  بورقع  Burghe  ارجاع  نک: حجاب   مفاهیم   مفاهیم
 291  بورقیبه، حبیب*  Burqiba,Ḥabib*  2  آزادیخواه و نخستین رئیس جمهور تونس   اشخاص   آفریقا
 292  بورکینافاسو*  *Burkina Faso  4  کشوری در افریقای غربی که تا 1987م ولتای علیا نام داشت   جغرافیا   آفریقا
 293  بوسنی*  Bosnia*  6  وضعیت مسلمانان در بوسنی   جغرافیا   اروپا و آمریکا
 294  بوکو حرام*  Boko Haram*    گروه بنیادگرا در نیجریه   گروه ها   آفریقا
 295  بولاچ، علی*  Bulaç, Ali (Bulac,‘Alī )*  3  اندیشمند و نویسنده به نام اسلام گرای ترکیه   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 296  بهائیت*  Bahāism*  5  فرقه ای دینی،( در سده 19م) به دست حسنعلی نوری ملقب به بهاءالله، از طرفداران سید محمد علی باب   فرق و مذاهب   عمومی اسلام
 297  بهار عربی*  Arab Spring*  5  سلسله جنبش های اجتماعی علیه دولت های برخی از کشورهای خاورمیانه در دهه 2010 م   رویدادها   خاورمیانه
 298  بهار,محمد تقی*  Bahār, Muhammad Taqi*  2  شاعر و دولتمرد پهلوی اول و دوم   اشخاص   ایران
 299  بهرام،روزنامه  Bahrām(Newspaper)  ارجاع  نک:روزنامه ها در ایران   رسانه   ایران
 300  بهشتی،سیدمحمد*  Bihishtī ,Sayyed Muḥammad*  4  موسس و دبیر کل حزب جمهوری اسلامی   اشخاص   ایران
  قبلي   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   بعدي