نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 281  فرامدرنیته  Post-Modernism  ارجاع  نک: مدرنیته   مفاهیم   مفاهیم
 282  رشد جمعیت  Population Growth  ارجاع  نک: رشد جمعیت   مفاهیم   مفاهیم
 283  مذهب مردمی  Popular Religions  ارجاع  نک:مسلمانان   مفاهیم   مفاهیم
 284  جبهه خلق برای آزادی فلسطین( جرج حبش)*  Popular Front for Liberation of Palestine*  2  تشکل سیاسی و نظامی چپ گرا برای ازاد سازی فلسطین تاسیس در 1970م   احزاب   خاورمیانه
 285  تعدد زوجات*  Polygamy*  3  چند زنی در جهان اسلام   مفاهیم   مفاهیم
 286  احزاب در جهان اسلام*  Political Parties in the Islamic World*  20  سیر تحول احزاب در کشورهای اسلامی   احزاب   عمومی اسلام
 287  احزاب در ایران*  Political Parties In Iran*  20  سیر تحول احزاب در تاریخ معاصر ایران   احزاب   ایران
 288  اسلام سیاسی*  Political Islam*  10  برداشتی از اسلام بر مبنای دخالت دین در سیاست و اداره جامعه بر اساس دیانت   مفاهیم   مفاهیم
 289  پولساریو، جنبش آزادی بخش  Polisario liberation Movement  3  عنوان جنبشی در صحرای غربی افریقا میان مراکش والجزایر و موریتانی   احزاب   آفریقا
 290  جبهۀ آزادیبخش صحرای غربی  Polisario Liberation Front  ارجاع  نک : پولیساریو   احزاب   آفریقا
 291  پیرنیا ، حسن*  Pīrnīyā , Ḥasan*  2  دولتمرد سیاسی و نخست وزیر ایران در دوران سلسله قاجار   اشخاص   ایران
 292  زیارت*  Pilgrimag*  3  دیدار مسلمانان از اماکن مقدس   مفاهیم   مفاهیم
 293  خلیج فارس*  Persian Gulf*  20  نام تاریخی و کهن دریایی میان ایران و شبه جزیره عربی که از روزگار کهن خلیج عمان را هم جزء آن شمرده اند   جغرافیا   ایران
 294  خلیج فارس، جنگ های  Persian Gulf, Wars  8  مجموعه دو جنگ عراق و کویت(1990م) و عراق و آمریکا (2003 م)   رویدادها   خاورمیانه
 295  پشتون  Pashtūn  2  طایفه ای از افغان ها که تاریخ معاصرشان با امپراتوری درانی آغاز می شود   جغرافیا   شبه قاره
 296   پاشا مبارک، علی*  Pasha Mubarak, Ali*  1  اندیشمند مصری، موثر در ایجاد نظام آموزش و پرورش نوین در آن کشور   اشخاص   خاورمیانه
 297  پاس،حزب  Pas party  3  یکی ازاحزاب اسلامی مهم درمالزی   احزاب   آسیاى جنوب شرقی
 298  پرورش(روزنامه)*  Parwarish(Newspaper)*  1  روزنامه ای در ایران   رسانه   ایران
 299  احزاب در عثمانی-ترکیه  Parties in Mislim World:Turkey (Osmanli ve Partilar)  ارجاع  نک: احزاب در جهان اسلام:عثمانی/ترکیه   احزاب   ترکیه و عثمانى
 300  پارس، خبرگزاری  Pars, news agency  ارجاع  نک: خبرگزاریها: ایران   رسانه   ایران
  قبلي   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   بعدي