نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 261  قیام پانزده خرداد*  Pānzdah-e khordād 1342 Uprising*  3  قیام مردم ایران علیه حکومت پهلوی در دفاع از امام خمینی در 1342   رویدادها   ایران
 262  قوای ملیه  Kuvâyi Milliye)Kuvva-i Milliye؛ the military arm of the society(  6  نیروهایی به رهبری مصطفی کمال پاشا علیه اشغال گران غربی و اقلیت های مسیحی زیاده خواه   رویدادها   ترکیه و عثمانى
 263  قوام، احمد*  Qawām, Aḥmad*  2  دولتمرد وسیستمدار ایرانی   اشخاص   ایران
 264  قمی، محمدتقی*  Qummī, Muḥammad Taqi*  1  روحانی و پیشوا مذهب شیعه   اشخاص   ایران
 265  قمی، شیخ احمد*  Qummī, Shaikh Aḥmad*  1  ازمروجین اسلام درتایلند   اشخاص   آسیاى جنوب شرقی
 266  قم  Qum  5  از شهرهای مهم مذهبی در ایران و پایگاه اصلی علمی شیعه   جغرافیا   ایران
 267  قطر*  Qatar*  8  شیخ نشینی در جنوب خلیج فارس   جغرافیا   خاورمیانه
 268  قضاوت کنسولی*  Capitulation*  3  قراردادی که اتباع یک دولت در قلمرو دولت دیگر مشمول قوانین خود می شوند   مفاهیم   مفاهیم
 269  قشون اسلام قفقاز  Islamic Caucasus Army  ارجاع  نک: قفقاز   نهادها hacked by sir.h4m1d   ماوراءالنهر و قفقاز
 270  قسنطینه،قیام  Qusantna, Movment  1  قیامی به رهبری امیرخالدالجزایری بر ضد استیلای فرانسویان   رویدادها   آفریقا
 271  قسام ،عز الدین*  Qassām,ʿIzuddīn*  2  روحانی فلسطینی رهبر قیام ضد صهیونیسم و استعمار انگلستان   اشخاص   خاورمیانه
 272  قزلباش*  Kızılbaş- Qizilbash*  3  جماعتی در نواحی شرق ترکیه و از بازماندگان صفوی در خاک ترکیه که برای خاندان صفوی تقدسی خاص قائلند   گروه ها   ترکیه و عثمانى
 273  قزاقستان  Kazakhstan  6  جمهوری مستقل در آسیای مرکزی   جغرافیا   ماوراءالنهر و قفقاز
 274  قره باغ، بحران*  Nagorno-Karabakh War*  4  بحرانی بر سر منطقۀ قره باغ-ناگورنو میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در اواخر دهه 80   رویدادها   ماوراءالنهر و قفقاز
 275  قرقیزستان  Kyrghzstan  6  جمهوری مستقل در آسیای مرکزی   جغرافیا   ماوراءالنهر و قفقاز
 276  قرضاوی،یوسف*  Yousif Qharḍavi*  2  از علمای نو اندیش مصر   اشخاص   آفریقا
 277  قرارداد1919*  Anglo-Persian Agreement*  2  پیمانی استعماری بین دولت بریتانیا و دولت وقت ایران   قراردادها   ایران
 278  قرارداد ترکمنچای*  Turkman-Chāi Agreement  3  معاهده صلح (1813)بین ایران و روسیه که به موجب آن اراضی گرجستان،داغستان و باکو از ایران جدا شد   قراردادها   ایران
 279  قرار داد گلستان*  Gulistān Agreement*  3  معاهده صلح (1828) بین ایران و روسیه که موجب جدایی ارمنستان و قفقاز از ایران شد   قراردادها   ایران
 280  قرآن  Qurān  25  کتاب دینی مسلمانان   کتب   عمومی اسلام
  قبلي   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   بعدي