نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 261  رجایی،محمدعلی*  Rajāʿī, Muḥammad ʾAlī*  1  رییس جمهورونخست وزیر جمهوری اسلامی ایران   اشخاص   ایران
 262  رادیو-تلویزیون درجهان اسلام  Radio and Television  20  رسانه های صوتی و تصویری در جهان اسلام   رسانه   عمومی اسلام
 263  رابطه العالم الاسلامی  Rābetaht al-Islāmīyya(Muslim World Leage)  5  سازمانی برای تبلیغ اسلام که توسط سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1962 در مکه تاسیس شد   نهادها hacked by sir.h4m1d   خاورمیانه
 264  سید قطب*  Qutb, Sayyed*  3  متفکر برجستۀ اسلامی، ازاعضای اخوان المسلمین   اشخاص   آفریقا
 265  قسنطینه،قیام  Qusantna, Movment  1  قیامی به رهبری امیرخالدالجزایری بر ضد استیلای فرانسویان   رویدادها   آفریقا
 266  تلاوت قرآن*  Quran Recitation*  2     مفاهیم   عمومی اسلام
 267  قرآن  Qurān  25  کتاب دینی مسلمانان   کتب   عمومی اسلام
 268  قمی، شیخ احمد*  Qummī, Shaikh Aḥmad*  1  ازمروجین اسلام درتایلند   اشخاص   آسیاى جنوب شرقی
 269  قمی، محمدتقی*  Qummī, Muḥammad Taqi*  1  روحانی و پیشوا مذهب شیعه   اشخاص   ایران
 270  قم  Qum  5  از شهرهای مهم مذهبی در ایران و پایگاه اصلی علمی شیعه   جغرافیا   ایران
 271  قدس ، سپاه  Quds, Sepāh  ارجاع  نک : سپاه پاسداران   نهادها hacked by sir.h4m1d   ایران
 272  قدس ،روزجهانی *  Quds Universal Day*  1  اخرین جمعه ماه رمضان که به فرمان امام خمینی به حمایت از فلسطین اختصاص یافت   رویدادها   ایران
 273  قوام، احمد*  Qawām, Aḥmad*  2  دولتمرد وسیستمدار ایرانی   اشخاص   ایران
 274  قطر*  Qatar*  8  شیخ نشینی در جنوب خلیج فارس   جغرافیا   خاورمیانه
 275  قسام ،عز الدین*  Qassām,ʿIzuddīn*  2  روحانی فلسطینی رهبر قیام ضد صهیونیسم و استعمار انگلستان   اشخاص   خاورمیانه
 276  قانون ، روزنامه*  Qānūn(Newspaper)&  1  روزنامه میرزا ملکم خان منتشره درلندن   رسانه   ایران
 277  قاجار،سلسله*  Qājār Dynasty*  2  سلسله ای حکمران در قرن های 18تا 20 در ایران   خاندان   ایران
 278  قادیانیه  Qadyānīyya  ارجاع  نک: احمدیه   فرق و مذاهب   شبه قاره
 279  نشر در دنیای اسلام  Puplishing  14  تاریخ انتشار آثار مکتوب   کتب   عمومی اسلام
 280  اصول گرایی  Principalism  ارجاع  نک:بنیادگرایی   مفاهیم   مفاهیم
  قبلي   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   بعدي