نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 261  چین، مسلمانان*  China, Muslims in*  12  بررسی وضعیت مسلمانان در چین   جغرافیا   آسیاى جنوب شرقی
 262  سینما درجهان اسلام*  Cinema in the Islamic World*  15     مفاهیم   عمومی اسلام
 263  تابعیت  Citizenship  2  عضویت فرد درجامعه ای معین و تبعیت از قوانین آن جامعه   مفاهیم   مفاهیم
 264  برخورد تمدن ها*  Clash of Civilizations*  8  نظریه ای مبتنی بر افزایش خطر برخورد بر اساس هویت های فرهنگی و تمدنی در دوران پس از جنگ سرد   مفاهیم   مفاهیم
 265  روحانیت و روحانیون*  Clergies*  10     مفاهیم   مفاهیم
 266  استعمار*  Colonialism*  20  تحت سلطه سیاسی ، حقوقی و اقتصادی در آوردن مردم و سرزمین توسط دول بیگانه   مفاهیم   مفاهیم
 267  جمهوریت  Comhuriyat newspaper (Cumhuriyet Gazetesi)  ارجاع  نک:روزنامه و روزنامه نگاری در جهان اسلام:عثمانی-ترکیه   رسانه   ترکیه و عثمانى
 268  امر به معروف و نهی از منکر*  Commanding right and Forbidden wrong*  10  امر به رعایت احکام الهی و نهی از گناه   مفاهیم   مفاهیم
 269  حزب کمونیست  Comonism, Party  ارجاع  نک: احزاب :قفقاز   احزاب   ماوراءالنهر و قفقاز
 270  کنفدراسیون دانشجویان ایران/اتحادیۀ ملی*  Confederation of Iranian Students*  8  مهمترین مخالف سازمان یافته با حکومت شاه در خارج کشور   نهادها hacked by sir.h4m1d   اروپا و آمریکا
 271  طائفه گرایی*  Confessionalism*  3  سهم خواهی و قدرت سیاسی بر اساس وابستگی به طائفه یا مذهب   مفاهیم   خاورمیانه
 272  کنگره، حزب*  Congress Party*  5  از قدیمی ترین احزاب هند ، تاسیس در 1885   احزاب   شبه قاره
 273  اجماع*  Consensus (Ijmā‘)*  6  اتفاق فقها دراحکام شرعی   مفاهیم   مفاهیم
 274  مشروطیت  Constitution  3  قانونی شدن حکومت   مفاهیم   مفاهیم
 275  قانون اساسی  Constitutional Law (In Islamic Countries)  ارجاع  نک:مشروطیت   کتب   عمومی اسلام
 276  ادبیات مشروطه*  Constitutional Literature (in Iran)*  6  آثار منظوم و منثور مرتبط با تحولات دوران مشروطیت در ایران(1906)   مفاهیم   مفاهیم
 277  مشروطیت ایران ، جنبش*  Constitutional Movement of Iran*  20  قیام مردم ایران علیه استبداد پادشاهی و تدوین قانون اساسی وتشکیل مجلس شورای ملی   رویدادها   ایران
 278  تغییر دین( نوکیشی)  Conversion  1  ترک دیانتی و قبول دین جدید   مفاهیم   مفاهیم
 279  شورای همکاری خلیج فارس*  Cooperation Council for The Arab State of The Gulf*  6  تشکیلاتی سیاسی،نظامی،اقتصادی که درتاریخ 25می1981 ازسوی هفت کشورعربی حوزه خلیج فارس در ابوظبی ایجاد گردید   نهادها hacked by sir.h4m1d   خاورمیانه
 280  فرهنگ و تمدن  Culture and Civilization  12  مجموعه ای از جلوه های مادی و معنوی اجتماعی-فرهنگی-سیاسی و اقتصادی   مفاهیم   عمومی اسلام
  قبلي   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   بعدي