نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 221  اوگاندا  Uganda  4  کشوری در ناحیه شمالی افریقای مرکزی   جغرافیا   آفریقا
 222  اهداف توسعه هزاره*  Mellinume Development Goals(MDG)*  2  هشت هدف توسعه ای که اعضای سازمان ملل متحد متعهد به تحقق آنها تا سال 2015 شده اند   قراردادها   بین الملل
 223  اهل حل وعقد*  Ahl-e Ḥal va ‘Aqd*  2  گروهی از سرشناسان قبایل و جوامع اسلامی صاحب رای در امور عمومی   مفاهیم   مفاهیم
 224  ایالات متحده،مسلمانان  United States, Muslims in  10  بررسی وضعیت مسلمانان در ایالات متحده آمریکا   جغرافیا   اروپا و آمریکا
 225  ایران  Iran  30  ناریخ ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی   جغرافیا   ایران
 226  ایران گیت  Iran Gate  2  جنجال سیاسی در آمریکا بر سر فروش اسلحه به ایران و ارسال سود آن به نیکاراگوئه   رویدادها   ایران
 227  ایران نو (نشریه)*  Irān no*  3  به سردبیری محمد امین رسول زاده   رسانه   ماوراءالنهر و قفقاز
 228  ایرانشهر،مجله  Iran Shahr(Newspaper)  ارجاع  نک:روزنامه ها در ایران   رسانه   ایران
 229  ایرنا، خبرگزاری  Irna, news agency  ارجاع  نک: خبرگزاریها: ایران   رسانه   ایران
 230  ایسنا، خبرگزاری  Isna, news agency  ارجاع  نک: خبرگزاریها: ایران   رسانه   ایران
 231  ایغورها  Uighur  ارجاع  نک : چین، مسلمانان   گروه ها   آسیاى جنوب شرقی
 232  ایلنا، خبرگزاری  Ilna, news agency  ارجاع  نک: خبرگزاریها: ایران   رسانه   ایران
 233  اینترنت*  Internet*  4     مفاهیم   عمومی اسلام
 234  اینونو، عصمت*  İnönü, İsmet )Inonu Ismet(*  2  هم رزم و دوست نزدیک آتاتورک که به نخست وزیری و ریاست جمهوری رسید   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 235  باب،سیدعلی محمد  Bāb , ʿAli Muḥammad    نک: بابیه   اشخاص   ایران
 236  باباخانوف، ضیاءالدین  Ḍīāʿ al-Dīn Bābākhānov  2  مفتی مسلمانان آسیای مرکزی وقزاقستان از1957تا1982   اشخاص   ماوراءالنهر و قفقاز
 237  بابری، مسجد  Baberi Mosque  3  مسجدی قدیمی در ناحیه مسلمان نشین هند   نهادها hacked by sir.h4m1d   شبه قاره
 238  بابیه*  Bābism*  3  نحله ای مذهبی که علی محمد باب بنیاد نهاد   فرق و مذاهب   ایران
 239  باختر  Bākhtar (Magezine)  ارجاع  به مدیریت نصرالله صفی پور فاطمی نک: باختر امروز   رسانه   ایران
 240  باختر امروز،روزنامه*  Bākhtar-e Emrūz(Newspaper)*  1  روزنامه ای که در دهه 20 - 30 به مدیریت حسین فاطمی   رسانه   ایران
  قبلي   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   بعدي