نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 221  صفویه ، سلسله*  Safavid Dynasty*  5  سلسله ای حکمران در قرن 18 و 19 در ایران   خاندان   ایران
 222  صدر،سیدمحمدباقر*  Ṣadr, sayyed Muhammad Bagīr*  3  متفکر و رهبرسیاسی-مذهبی متنفذ عراق   اشخاص   خاورمیانه
 223  صدر،امام موسی*  Ṣadr, Imām Mūsā*  6  موسس جنبش امل ، رهبر دینی و سیاسی شیعیان لبنان   اشخاص   خاورمیانه
 224  صدر، آمنه*  Sadr, Amineh*  1  اسلام پژوه و مبارز از خاندان صدر   اشخاص   خاورمیانه
 225  المهدی، صادق  Ṣādiq al-Mahdī  2  رهبر سیاسی سودان نوه مهدی سودانی   اشخاص   آفریقا
 226  صدام حسین*  Saddam Ḥusain*  4  رئیس جمهور سابق عراق   اشخاص   خاورمیانه
 227  صبرا وشتیلا*  Sabrā & shatilā*  2  دو اردوگاه پناهندگان فلسطین   رویدادها   خاورمیانه
 228  صابر طاهرزاده، میرزا علی اکبر*  Saber Taḥerzade, Mīrzā ‘Alī Akbar*  3  شاعر برجسته آذربایجان و سردبیر هوپ هوپ نامه   اشخاص   ماوراءالنهر و قفقاز
 229  روسیه، مسلمانان*  Russia, Muslims in*  10  اقلیتی دینی در فدراسیون روسیه   جغرافیا   ماوراءالنهر و قفقاز
 230  جنگ های ایران-روس*  Russia - Iran Wars*  4  دو سلسله جنگ در آغاز قرن 20   رویدادها   ایران
 231  رشدیه،حاجی میرزا حسن*  Rushdīya, Ḥajjī Mīrzā Ḥasan*  2  پیشگام درایجاد وگسترش مدارس درایران ازروحانیون مشروطه طلب بنیانگذار دبستان رشدیه درتبریز   اشخاص   ایران
 232  روح القدس*  Rūh al-quds*  1  روزنامه موثر در مشروطه به مدیریت سلطان العلما   رسانه   ایران
 233  انجمن آسیایی کلکته*  Royal Asiatic Society of GB (Calcutta)*  4  در 1784توسط سر میلیام جونز در کلکته تاسیس وبعد به مرکز تحقیقات خاور شناسی تبدیل شد   نهادها hacked by sir.h4m1d   شبه قاره
 234  انجمن آسیایی  Royal Asiatic Society  6  ازاولین موسسات شرق شناسی   نهادها hacked by sir.h4m1d   اروپا و آمریکا
 235  روضه خوانی  Rowḍa Khānī  ارجاع  نک: عزاداری   مفاهیم   مفاهیم
 236  حق وتو*  Right of Veto*  2  قدرت پنج عضو دائم سازمان ملل در رد تصمیم های شورای امنیت   مفاهیم   مفاهیم
 237  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  Revolutionary Guards Of the Islamic Revolution  8  نیروی انتظامی که به فرمان امام خمینی برای دفاع از انقلاب اسلامی و دفاع از مرزهای کشوردر ایران تشکیل شد   نهادها hacked by sir.h4m1d   ایران
 238  احیاء دینی*  Revivalism*  10  جنبشی فکری با برداشتهای نو اندیشانه از اسلام   مفاهیم   مفاهیم
 239  اسلام احیاگر*  Revivalism Islam*  12  فرایند تجدید حیات اسلام در مقابل سلطه غرب در کشورهای اسلامی   مفاهیم   مفاهیم
 240  رسالت  Resalt, news paper  1  روزنامه جناح سنتی اصول گرا در ایران   رسانه   ایران
  قبلي   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   بعدي