نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 201  سنگال*  Senegal*  8  کشوری در غرب افریقا   جغرافیا   آفریقا
 202  رضا، سلما*  Selma Rıza- Salma Reza*  1  اولین روزنامه نگار زن دوران عثمانی و عضو جمعیت اتحاد و ترقی   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 203  سکولاریسم*  Secularism*  12  نظریه ای مخالف باتسلط عقاید دینی بر سیاست و اقتصاد و روابط اجتماعی یا رسمیت بخشیدن به یک یا چند دین در جامعه یا کشور معین   مفاهیم   مفاهیم
 204  سازمان زنان ایران*  Sāzmān-e Zanān-e Iran*  1  سازمانی دولتی در حمایت از حقوق زنان در رژیم پهلوی   نهادها hacked by sir.h4m1d   ایران
 205  سازمان شیر و خورشید سرخ ایران  Sāzmān-e Shīr va Khurshīd Surkh-e Iran  1  سازمان خیریه برای کمک در حوادث طبیعی. سازمان هلال احمر ایران جانشین آن شد   نهادها hacked by sir.h4m1d   ایران
 206  مجاهدین خلق ایران، سازمان  Sazmān-e Mujāhidīn-e Khalq-e Iran  10  سازمانی که در دهه 1340 با ایدئولوژی اسلامی برای مبارزه مسلحانه با رژیم پهلوی تاسیس شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به یک سازمان تروریستی علیه ن   احزاب   ایران
 207  مجاهدین انقلاب اسلامی، سازمان*  Sāzmān-e Mojāhidīn-e Enqilāb-e Islāmī*  4  سازمان سیاسی که پس از انقلاب اسلامی ایران از تجمع گروههای مسلمان با مشی مسلحانه تشکیل شد.   احزاب   ایران
 208  چریک های فدایی خلق ایران،سازمان*  Sāzmān-e Chirik-hā-ye Fidāī-ye Khalq-e Irān*  6  سازمان مارکسیستی طرفدار جنبش مسلحانه در دوران سلطنت محمدرضا شاه   احزاب   ایران
 209  عربستان سعودی  Saudia Arabia  20  عنوان بخشی از شبه جزیره عربی که دولت پادشاهی سعودی بر آن فرمان می راند   جغرافیا   خاورمیانه
 210  سعود بن عبدالعزیز  Saud Ibn Abd al-azīz  ارجاع  نک : آل سعود   اشخاص   خاورمیانه
 211  ستارخان*  Sattār Khān*  2  از رهبران مردمی تبریز در جنبش مشروطه   اشخاص   ایران
 212  سرکت اسلام  Sarekat Islam  1  اتحادیه تجاری در ابتدای قرن ۲۰ در اندونزی که منشا فعالیت سیاسی اعضای جنبش ملی گرای اندونزی بود   احزاب   آسیاى جنوب شرقی
 213  سرای  Saray  10  قصر؛ کانون قدرت و حکومت عثمانی   نهادها hacked by sir.h4m1d   ترکیه و عثمانى
 214  سنوسیه *  Sanusi*  3  جنبش و طریقت سلفی آمیخته با تصوف در شمال آفریقا   فرق و مذاهب   آفریقا
 215  تحریم*  Sanction*  8  ایجاد محدودیت در روابط اقتصادی و سیاسی بین دولتها   مفاهیم   مفاهیم
 216  سلیم سوم  Salim III)Üçüncü Selim(  1  سلطان عثمانی در دوران تغییرات   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 217  سلفیه*  salfism*  8  پیروان نگرشی مبنی بر احیای سنت خلافت سه خلیفه نخستین اسلامی   فرق و مذاهب   عمومی اسلام
 218  سلام، روزنامه  Salām(Newspaper)  2  روزنامه ای سیاسی و اصلاح طلب در ایران بعد از انقلاب اسلامی   رسانه   ایران
 219  دانشگاه سن ژوزف*  Saint Josef University*  3  دانشگاه فرانسوی زبان بیروت   نهادها hacked by sir.h4m1d   خاورمیانه
 220  سحابی،یدالله*  Saḥabī, yadoal-lāh*  1  از نو اندیشان دینی ایران   اشخاص   ایران
  قبلي   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   بعدي