نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 181  امارات متحده عربی*  United Arab Emirate*  10  اتحادیه ای متشکل از تعدادی از شیخ نشینهای عربی در حوزه خلیج فارس   جغرافیا   خاورمیانه
 182  اماکن مقدس  Holy Places  ارجاع  نک: زیارت   مفاهیم   مفاهیم
 183  امام بخاری، مدرسه*  Imām Bukhārī, Madrisa*  2  مدرسه علوم دینی در تاشکند در دوره اتحاد شوروی   نهادها hacked by sir.h4m1d   ماوراءالنهر و قفقاز
 184  امام ترمذی، مدرسه*  Īmām Tīrmizī, Madrisa*  2  مدرسه علوم دینی در تاجیکستان   نهادها hacked by sir.h4m1d   ماوراءالنهر و قفقاز
 185  امام خطیب*  Imam hatip(Imam Khatib)*  4  نام مدارس دینی رسمی با هدف اولیه پرورش امام و خطیب مساجد   نهادها hacked by sir.h4m1d   ترکیه و عثمانى
 186  امام زمان(عج)  Īmām Zamān  5  امام دوازدهم شیعیان   اشخاص   عمومی اسلام
 187  امام یحیی یمنی*  Imām Yahyā Yemen*  1  پیشوای زیدیه یمن   اشخاص   خاورمیانه
 188  امام*  Imām*  3  پیشوای دینی،سیاسی و اجتماعی   مفاهیم   مفاهیم
 189  امامت  Imāmat  ارجاع  نک :تشیع   مفاهیم   مفاهیم
 190  امامزاده*  Imāmzādah*  2  فرزندان و نوادگان امامان دوازده گانه در مذهب تشیع   مفاهیم   مفاهیم
 191  امامیه  Īmāmīyya  20  تشیع اثنی عشری   فرق و مذاهب   عمومی اسلام
 192  امان الله خان*  aman al-lah khan*  3  سومین پسر حبیب الله خان پادشاه افغانستان در ابتدای قرن بیستم   اشخاص   شبه قاره
 193  امپراتوری عثمانی*  Osmanlı İmparatorluğu- Ottoman Empire*  20  یک قدرت سیاسی امپراتوری، که از ۱۲۹۹ تا ۱۹۲۲ میلادی در منطقه مدیترانه حکومت می‌کرد   جغرافیا   ترکیه و عثمانى
 194  امت  Ummaht  6  مجموعه مسلمانان گرد دین واحد اسلام   مفاهیم   مفاهیم
 195  امر به معروف و نهی از منکر*  Commanding right and Forbidden wrong*  10  امر به رعایت احکام الهی و نهی از گناه   مفاهیم   مفاهیم
 196  امل،جنبش*  Amal, Movement*  7  جنبش شیعیان در لبنان تاسیس در 1975   احزاب   خاورمیانه
 197  امیرالمومنین(لقب)*  Amir-al-Muʾminīn (Title)*  2  منصب و لقب پیشوای مسلمین   مفاهیم   مفاهیم
 198  امیرکبیر، میرزا تقی خان*  Amīr Kabīr, Mīrzā Taqī khān*  6  صدراعظم مشهور، اصلاحگر در دوره ناصری   اشخاص   ایران
 199  امین الحافظ*  Amīn al-Ḥāfiz *  2  رییس جمهوری سوریه(65-1963)   اشخاص   خاورمیانه
 200  امینی، علی*  Amini,‘Alī *  2  نخست وزیر و سیاستمدار ایرانی در دهه ۳۰ و۴۰   اشخاص   ایران
  قبلي   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   بعدي