نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 181  ائمه شیعه*  shiite Imams*  3  معصومانی که به اعتقاد شیعیان تنها اشخاصی هستند که صلاحیت جانشینی پیامبر را داشته اند   مفاهیم   عمومی اسلام
 182  شوکت علی خان  Shaukat Ali Khan  2  رهبر نهضت خلافت در هند، خواستار انتخابات مجزا برای مسلمانان   اشخاص   شبه قاره
 183  شریعت  Shariya  10     مفاهیم   مفاهیم
 184  شریف زاده، فتح الله  Sharif zādah, Fathallāh  1  مفتی تاجیک که در 1991 کشته شد   اشخاص   ماوراءالنهر و قفقاز
 185  شریعتی، علی*  Sharī‘atī, ʿAli*  8  متفکر و ایدئولوگ مسلمان ایرانی   اشخاص   ایران
 186  شریعتی،محمدتقی  Sharī‘atī, Moḥammad Taqī  ارجاع  نک: کانون نشر حقایق دینی   اشخاص   ایران
 187  شریعتمداری،سیدکاظم*  Sharī ‘atmadārī, Muḥammad Kāzim*  2  فقیه و مجتهد معاصرشیعه   اشخاص   ایران
 188  شرف الدین، سید عبدالحسین*  Sharaf al-dīn, seyyed abd al-husien*  2  از علما و روحانیان برجسته لبنان   اشخاص   خاورمیانه
 189  شمس الدین ،محمد مهدی*  Shams al-dīn, Muhammad Mahdī*  2  از دانشمندان شیعی لبنان   اشخاص   خاورمیانه
 190  شلتوت،محمود*  Shaltūt, Maḥmūd*  2  از دانشمندان مبارز الازهر   اشخاص   آفریقا
 191  شکیب،ارسلان*  Shakib Arsalan*  2  متفکر و نویسنده لبنانی   اشخاص   خاورمیانه
 192  شیخیه*  Shaikhīyya*  3  از فرقه های مذهبی شیعه که به دست شیخ احمد احسایی بنیاد شد   فرق و مذاهب   ایران
 193  شیخ شامل*  Shaikh Shāmil*  2  رهبرمسلمانان داغستان وچچن از1859-1830   اشخاص   ماوراءالنهر و قفقاز
 194  شیبانی،سلسله*  Shaībānīd, Dynasty*  1  سلسله هم عصرصفوی و افشاری در ماوراء النهر   خاندان   ماوراءالنهر و قفقاز
 195  شهید جاوید  Shahīd-e Jāwīd  2  کتابی درباره حضرت امام حسین (ع) و واقعه کربلا   کتب   ایران
 196  مدحت پاشا، احمد شفیق*  Shafiq Midhat Paşa/Ahmet Safik (Medhat Pāshā,Ahmad)*  3  از رجال بلند نام تنظیمات، مشهور به پدر مشروطیت درعثمانی   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 197  شافعی  Shafeʿī  2  یکی از مذاهب چهار گانه اهل سنت   فرق و مذاهب   عمومی اسلام
 198  سعید پیرانی ؛پالوی، شیخ*  Şeyh Said pirani(Sheyk Said-i Pirani)*  4  عالم کرد که مهمترین قیام علیه جمهوری ترکیه و اقدامات آتاتورک رهبری کرد   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 199  سراج اخبار، روزنامه*  Seraj Al-Akhbar*  2  اولین روزنامه افغانستان به مدیریت محمد طرزی ، آغاز انتشار سال 1918   رسانه   شبه قاره
 200  یازدهم سپتامبر2001،واقعه  September 11, event  5  اقدامهای تروریستی القاعده در آمریکا   رویدادها   بین الملل
  قبلي   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   بعدي